>

Mika Tanner johtamaan SAP:n koulutusliiketoimintaa Pohjoismaissa

Suomalaisten virta kohti Pohjoismaista vastuuta SAP:n organisaatiossa jatkuu. Maa- ja metsätieteen maisteri Mika Tanner (36) siirtyy Nordic Education Directoriksi 1.1.2006 alkaen.

Johtava yritysohjelmistojen valmistaja SAP on nimittänyt Mika Tannerin vetämään asiakaskoulutusliiketoimintaa kaikissa Pohjoismaissa. Tanner on aiemmin työskennellyt SAP:lla suurasiakasmyynnissä pääasiassa metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden asiakassegmenteissä vuodesta 2000 saakka. Sitä ennen hän työskenteli konsulttina Jaakko Pöyry Consulting Oy:ssä kolmen vuoden ajan. Uudessa tehtävässään Tanner raportoi Pohjoismaiden konsultointijohtaja Henrik Hasselbalchille.

Koulutusliiketoiminta on SAP:llä merkittävässä roolissa liiketoiminnan kasvun mahdollistajana asiakkaiden pyrkiessä saamaan järjestelmäinvestoinneistaan mahdollisimman suurta lisäarvoa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kauan.

SAP näkee koulutuksen osana asiakkaidensa jatkuvaa muutoksenhallintaa. Tästä todisteena on se, että asiakkaiden tilaamat koulutukset eivät ole enää yhtä projektiluonteisia kuin ennen. “Koulutusvolyymit ovat kasvussa, koska asiakkaat ymmärtävät yhä laajemmin koulutuksen tuoman hyödyn. Koulutetut työntekijät ovat yleisesti tyytyväisempiä ja tuottavampia kuin kouluttamattomat”, Tanner sanoo.

SAP:n koulutusliiketoiminnan haaste on tarjota laajenevalle asiakaskunnalle mahdollisimman monimuotoisella tavalla ja oikeaan aikaan juuri heidän tarvitsemaansa SAP-koulutusta. “Uskon, että esimerkiksi e-learning kasvattaa merkitystään tulevaisuudessa, koska e-learning-ratkaisujen joustavuus ja saavutettavuus on omiaan työympäristössä, jossa aika on kriittinen voimavara”, Tanner jatkaa.

Lisätietoja:
SAP Nordic AB, Mika Tanner, puh. +358 40 544 0477, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sap.com