>

SAP:n ja Siemensin uusi käyttäjähallinnan ohjelmistoratkaisu tuo apua yritysohjelmistojen tietoturvan parantamiseen

Yritysohjelmistot laajenevat yrityksen sisäisistä ratkaisuista useiden yritysten yhteiskäyttöä kohti. Toimitusketjujen käyttäjähallinta on tähän saakka ollut vaikeaa ja työlästä. Siemens ja SAP ovat kehittäneet SAP NetWeaver -alustaratkaisun kanssa yhteensopivan käyttäjähallinnan ohjelmiston, HiPath SIcurity DirX Identityn. Ratkaisun avulla yritykset voivat helposti ja tehokkaasti hallinnoida henkilöstön ja partnereiden käyttöoikeuksia sekä SAP-sovelluksissa että muissa yritysohjelmistoissa.

Yritykset ympäri maailman kamppailevat useiden erilaisten käyttäjähallinnan ratkaisujen kanssa. Jokaisella ohjelmistosovelluksella saattaa olla omanlaisensa käyttäjähallintamalli ja näitä sovelluksia voi suurissa yrityksissä olla useita kymmeniä, jopa satoja. Tämä asettaa suuret vaatimukset käyttäjähallinnalle ja sen joustavuudelle, mutta myös erilaisten standardien ja määräysten – kuten Sarbanes-Oxley Actin (SOX) – täyttämiselle.

SAP ja Siemens ovat yhteistyössä kehittäneet ratkaisun näihin haasteisiin. Siemensin HiPath SIcurity DirX Identity -ratkaisu auttaa yrityksiä antamaan työntekijöilleen oikeudet päästä kaikkiin heidän tarvitsemiinsa tietoihin lisäämättä tietoturvariskiä.

Ratkaisun avulla yritykset voivat helposti ja tehokkaasti hallita työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa pääsyoikeuksia yrityksen taustajärjestelmiin ja liiketoimintasovelluksiin, olivat ne sitten SAP:n ratkaisuja tai muiden toimittajien ohjelmistoja. SAP:n ja Siemensin ratkaisu on joustavasti laajennettavissa ja kytkeytyy helposti SAP NetWeaverin kanssa. Käyttäjiä voidaan näin hallita keskitetysti kaikissa IT- ja liiketoimintaratkaisuissa. Ratkaisu säästää aikaa sekä yrityksen käyttäjähallinnan vastuuorganisaatiolta että yhteistyökumppaneilta.

Ratkaisun ytimenä on sähköinen henkilöllisyys, joka luodaan kaikille käyttäjille. Henkilötietoihin voidaan yhdestä sovelluksesta lisätä yksittäisten sovellusten käyttöoikeuksia ja poistaa niitä riippuen työntekijän roolista organisaatiossa. Työntekijät puolestaan pääsevät yhdellä salasanalla tarvitsemiinsa sovelluksiin ja tietoihin, ilman että heidän tarvitsee huolehtia siitä, missä järjestelmässä he kulloinkin ovat sisäänkirjautuneena. Käyttäjän tietoja hallitaan ja päivitetään keskitetysti sen mukaan miten käyttäjän rooli ja työtehtävä organisaatiossa muuttuu. Muutokset siirtyvät automaattisesti kunkin sovelluksen käyttäjätietoihin, joista ne voidaan myös nopeasti poistaa tarvittaessa yhtä sovellusta käyttämällä.

Lisätietoja ratkaisusta löytyy osoitteesta

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Eero Koskinen, puh. +358 40 538 2034, etunimi.sukunimi@sap.com
Siemens Osakeyhtiö, Marko Lumppio, Competence Manager / Information Security, puh. +358 10 511 5234, etunimi.sukunimi@siemens.com

Siemens Osakeyhtiö on teknologia- ja palveluyritys, joka tarjoaa ratkaisuja tietotekniikan ja televiestinnän, teollisuuden, talotekniikan, energian, liikenteen, terveydenhuollon teknologian, kodinkoneiden, tietokoneiden, valaistuksen ja rahoituksen alueilla. Siemens Osakeyhtiöllä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Siemensin täysin omistamia yhtiöitä Suomessa ovat Medical Solutions, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services Oy. Lisäksi Suomessa toimivat BSH Kodinkoneet Oy ja Fujitsu Siemens Computers Oy, jotka Siemens omistaa 50-prosenttisesti. Henkilöstön määrä on noin 1600. Siemensin kansainvälisen liiketoiminnan ja täysin omistamien yhtiöiden liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 628 miljoonaa euroa. Siemens AG:n liikevaihto on noin 75 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 461 000. Siemens toimii 190 maassa. Lisätietoja www.siemens.fi.

Siemensin IT-palvelutoimiala (Siemens Business Services) tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille ratkaisuja konsultoinnissa, ulkoistamispalveluissa, järjestelmäintegraatiossa ja sähköisen liiketoiminnan ratkaisuissa. SBS:n palvelut tehostavat yritysten liiketoimintaprosesseja ja tietotekniikkainfrastruktuuria ja sen hallintaa. SBS on Suomen johtava SAP-pohjaisten ratkaisujen ja palvelujen toimittaja. SAP-hankkeita SBS on toteuttanut vuodesta 1993. SBS on myös merkittävä tietotekniikan käyttöpalvelujen tuottaja markkinoilla. Tilivuonna 2005 (päättyi 30.9.2005) SBS:n liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa. Suomessa ja Baltiassa toimialan liikevaihto oli noin 44 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 321. Lisätietoja: www.siemens.com/sbs.

HiPath on Siemensin kehittämä, yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu konvergenssiarkkitehtuuri, jonka laajan ratkaisu- ja palveluvalikoiman avulla yritykset voivat laajentaa nykyisiä ääni- ja datainfrastruktuurejaan, turvata pääomainvestointiensa arvon säilymisen ja toteuttaa toisen sukupolven IP-sovelluksia (2gIP). 2gIP-sovellukset optimoivat yrityksen prosesseja ja parantavat tuottavuutta. Tuotteiden ja sovellusten jatkuvalla kehittämisellä Siemens varmistaa asemansa reaaliaikaisen viestinnän ja IT-maailman integraation innovatiivisena edelläkävijänä. HiPath on varmistanut Siemensin aseman maailman johtavana VoIP-liittymien toimittajana. Siemensillä on 38,6 %:n markkinaosuus. Fortune 500 -yrityksistä yli 70 % on valinnut käyttöönsä HiPath-ratkaisun. Merkittäviin asiakkaisiin lukeutuvat mm. BMW, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ford, IBM, Kodak, SAP, BP ja Volvo. Lisätietoja HiPathista saa osoitteesta www.siemens.com/hipath.