>

SAP Nordic uudistaaa johtamismalliaan Pohjoismaissa

SAP:n johtamismallin uudistuksella luodaan Pohjoismaihin asiantuntijayhteisö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koko asiakaskunnan kanssa – niin paikallisten kuin kansainvälisten yritysten, yrityskokoon katsomatta. Tavoitteena on nopea ja joustava toimintatapa, joka tarjoaa innovatiivisen ja asiakkaille mahdollisimman suuren lisäarvon tuottavan palvelumallin. Uudistus on osa SAP:n pohjoismaisen liiketoiminnan kehittämisstrategiaa, jota on työstetty vuoden 2005 alusta.

SAP muuttaa johtamismalliaan Pohjoismaissa siten, että kaikki liiketoimintayksiköt toimivat jatkossa aidosti pohjoismaisesti johdettuina yksiköinä.

Kun Henrik Rasmussen aloitti Pohjoismaiden toimitusjohtajana loppuvuodesta 2004, päätavoitteiksi määriteltiin tasaisen kasvun ylläpitäminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen alueella. Vuoden 2005 ajan SAP hioi liiketoimintastrategiaansa ja organisaatiotaan toiminnoiltaan entistä enemmän alueorganisaation suuntaan. Muutoksen tavoitteena oli kyetä vastaamaan paikallisiin asiakastarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti samalla hyödyntäen entistä paremmin SAP:n globaaleja parhaita käytäntöjä asiakkaiden liiketoiminnan ja käynnissä olevien hankkeiden tukena.

Aidosti pohjoismaisen organisaation toteuttamisen seurauksena maajohtajan tehtävä lakkautetaan.

“Asiakkaiden toimialan ja liiketoiminnan haasteiden syvällinen ymmärtäminen on velvollisuutemme, jotta olisimme halutuin ratkaisu- ja palvelukumppani”, toteaa SAP Nordicin toimitusjohtaja Henrik Rasmussen. “Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan huomioon ottavan tiedonkulun ja tehtävien toteuttamisen mahdollisimman nopeasti. Uskomme rakenteen antavan lisäarvoa yhteistyöhömme myös siten, että sen ansiosta asiakkaamme ja kumppanimme voivat hyödyntää pohjoismaisia resurssejamme yli maarajojen. Päivittäinen vuorovaikutus tapahtuu edelleen maatasolla. Myös asiakaskentässä tarvittavien innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto nopeutuu, mikä takaa SAP:n aseman säilymisen halutuimpana ratkaisutoimittajana kaiken kokoisille yrityksille Pohjoismaissa”, Rasmussen jatkaa.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan maajohtajille on tarjottu uusia tehtäviä SAP:n organisaatiossa. Suomen maajohtaja Reino Pekkala on kuitenkin päättänyt jäädä pois SAP:n palveluksesta tammikuun lopussa.

“Minulla oli tässä muutoksessa vain hyviä vaihtoehtoja: kauan suunnitteilla ollut sapattivapaa tai uusi, mielenkiintoinen tehtävä SAP:n sisällä. Nyt, kun takana on kaikkien aikojen paras vuosi sekä SAP:lle että itselleni, on hyvä hetki lähteä. Pidän kunnon loman ja ryhdyn miettimään paluuta työelämään ja rooliani siinä aikaisintaan syksyllä”, Reino Pekkala toteaa.

Lisätietoja:
SAP Nordic, Henrik Rasmussen, puh. +45 3913 3100, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sap.com