>

Kristiina Sarén vetämään SAP:n kasvavien ja keskisuurten yritysten sektorin myyntiä

Johtava yritysohjelmistojen valmistaja SAP on nimittänyt KTM, MBA Kristiina Sarénin (44) SME-sektorinsa (Small and Midsized Enterprises) myyntijohtajaksi 1.1.2006 alkaen. Sarén vastaa tehtävässään koko SAP:n SME-sektorin myynnistä sekä SAP:n kumppaniyhteistyöstä ja sen koordinoinnista.

“Haluamme tehdä jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä SAP:n kumppaneiden kanssa”, Sarén toteaa. “SME-sektorilla kumppanit ovat kaiken perusta, esimerkiksi kasvavien yritysten kohdalla SAP:n myynti on kokonaan kumppanivetoista. Lisäksi kumppanit vastaavat suurelta osin myös keskisuurten yritysten myynnistä.”

Ennen siirtymistään SAP:lle Kristiina Sarén työskenteli Enfo Partner Oy:n (ent. Ementor Oy) palveluksessa. Sarén aloitti yrityksessä myyntijohtajana vuonna 2004 ja siirtyi myöhemmin liiketoimintajohtajaksi.

“Enfo on SAP:n kumppani, joten minulla on sitä kautta käytännön kokemusta ja näkemystä kumppaneiden toiminnasta”, Sarén toteaa. “Tiedän millaisia haasteita kumppanit kohtaavat ja millaista toimintaa he odottavat päämieheltä.”

SAP:n SME-sektorin tulevaisuuden haasteet liittyvät ensisijaisesti asiakaskannan kasvattamiseen.

“SAP on tehnyt SME-sektorilla määrätietoisesti työtä jo usean vuoden ajan ja onnistunut saavuttamaan sitä kautta vahvan jalansijan markkinoilla”, Sarén kertoo. “Tulevaisuuden kasvutavoitteet kohdistuvat kuitenkin juuri SME-sektoriin, sillä suurten asiakkuuksien määrissä olemme jo markkinajohtaja. Asiakaslukumäärän lisäksi tavoittelemme luonnollisesti myös liikevaihdon kasvua.”

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Kristiina Sarén, puh. 040 822 2796, kristiina.saren@sap.com