>

SAP ja Enfo rakentavat uudenlaisen palvelukeskusmallin

SAP Finland ja Enfo ovat sopineet uudenlaisesta, SAP Business One -ratkaisun jakelukanavaa tukevasta yhteistyömallista. Sopimuksen mukaan Enfo tuottaa SAP Business One -jälleenmyyjille ja niiden asiakkaille kattavat tuotteiden, myynnin, käyttöönoton ja tuen kokonaispalvelut.

SAP Finland ja Enfo ryhtyvät kehittämään koko SAP Business One -ratkaisun pk-sektorin myyntiä aiempaa huomattavasti tiiviimmässä yhteistyössä. Sopimus on osa SAP:n strategiaa, jonka mukaan kumppaniverkosto on keskeisessä roolissa SAP:n pk-sektorin yritysten palvelemisessa.

Nyt solmitun sopimuksen mukaan jälleenmyyjien ja SAP:n väliin rakennetaan erillinen taso, palvelukeskus. Kun jälleenmyyjät olivat aiemmin sopimussuhteessa SAP:n kanssa, nyt sopimukset tehdään Enfon kanssa. Enfo pystyy kokonsa ja osaamisensa ansiosta tarjoamaan käyttöönottoprojektien ja teknisen tuen lähes kaikille SAP Business One -jälleenmyyjille. Näin jälleenmyyjät pystyvät keskittymään lisämyyntiin ilman investointeja käyttöönoton ja tukipalveluiden vaatimiin lisäresursseihin.

Uusi palvelukeskusmalli kattaa lähes koko jälleenmyyjäkentän muutamaa suurinta lukuunottamatta, jotka jatkavat entiseen malliin suorassa sopimussuhteessa SAP:n kanssa.

“Jälleenmyyntikanavan tehostamisen lisäksi yhteistyö Enfon kanssa parantaa myös SAP Business One -ratkaisun sopivuutta suomalaisille pk-yrityksille. Enfon tavoitteena on tuoda kolmansien osapuolien SAP-lisäarvotuotteita maahan ja lokalisoida ne paikallisia vaatimuksia vastaaviksi. Uskomme tämän lisäävän ratkaisumme kilpailukykyä entisestään”, sanoo Kristiina Sarén, SAP Finlandin pk-yrityssektorin johtaja.

Sarénin mukaan myös ne jälleenmyyjät, jotka eivät ole aiemmin halunneet investoida käyttöönoton ja ylläpidon resursseihin, voivat palvelukeskusmallin kautta tulla mukaan Business One -kumppaneiksi. “Strategiamme mukaisesti keskitymme kehittämään maailman parhaita järjestelmäratkaisuja ja tuemme kumppanikenttäämme niiden myynnissä ja asiakasprojekteissa. Palvelukeskusmalli on suora strategiamme ilmentymä”, Sarén jatkaa.

Enfo toivoo voivansa kehittää jälleenmyyntiverkostoa aiempaa osaavammaksi ja tehokkaammaksi. “Uskomme, että Enfon osaaminen ja tukiresurssit houkuttelevat mukaan pieniä paikallisia jälleenmyyjiä, joilla on vankka kokemus ja osaaminen, luottamukselliset kontaktit asiakkaisiinsa, mutta puute projekti- ja ylläpitoresursseista”, sanoo Enfon liiketoimintapäällikkö Tero Rönkä. Hänen mukaansa palvelukeskuksen kautta SAP voi lisätä myyntiresursseja, parantaa tukea ja lisätä palveluiden määrää yhtäaikaa. Rönkä uskoo tällä olevan hyvin positiivinen vaikutus SAP Business One -käyttäjien tyytyväisyyteen.

Lisätietoja:
Enfo Oyj, Tero Rönkä, puh. 040 765 8015, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi
SAP Finland Oy, Kristiina Sarén, puh. 040 822 2796, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sap.com

Enfo
Enfo on suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Enfon palvelut koostuvat informaatiologistiikan palveluista, järjestelmäpalveluista, sovellusratkaisuista sekä tietotekniikkainfrastruktuuriin liittyvistä palveluista. Enfon ydintehtävä on tarjota tieto- ja viestintätekniikan palveluja yrityksille ja yhteisöille. Palvelujen avulla yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehostaa omaa toimintaansa. Enfon palveluksessa on reilut 400 tietotekniikka-alan ammattilaista. Enfo-konsernin liikevaihto oli 113,7 milj. euroa vuonna 2005. Lisätietoa: www.enfo.fi