>

Kelan uusi SAP-ympäristö Fujitsu Siemens Computersin FlexFrame-alustalle

Monen vuoden projektissa olennaista on helppo laajennettavuus

Kela ja Siemens Osakeyhtiö allekirjoittivat tammikuun lopussa sopimuksen, jonka mukaan Siemens Osakeyhtiö toimittaa Kelalle kokonaisvastuullisena toimittajana mySAP-toiminnanohjausjärjestelmäratkaisun. Järjestelmä rakennetaan Fujitsu Siemens Computersin joustavalle FlexFrame-alustalle. Siemensin toimittama järjestelmä on Fujitsu Siemens Computersin 100. FlexFrame-toimitus maailmassa.

Kelan uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2006–2008. Järjestelmä kattaa talous-, henkilöstö- ja hankintaprosessit sekä resurssien ohjauksen.

Toiminnanohjausjärjestelmän ja sen toimittajan valinnassa perusteena oli kokonaistaloudellisuus. Valinta tehtiin hankintalain mukaisen tarjouskilpailun perusteella.

“Vaiheittaisen käyttöönoton takia alustaksi tarvitaan joustava ratkaisu, jota on helppo laajentaa vähitellen ja joka muuntuu tarvittaessa tilanteen mukaan”, Kelan atk-järjestelmäpäällikkö Jorma Kaskenmaki sanoo.

”Fujitsu Siemens Computersin FlexFrame on loistava esimerkki SAP:n Adaptive Computingin toteutuksesta, jolla laitteistojen virtualisoinnilla saavutetaan merkittäviä joustavuus- ja kustannushyötyjä SAP-ympäristöissä myös keskisuurten asiakkaiden ratkaisuissa. Kehittämällä uusia ominaisuuksia varmistamme asiakkaidemme kilpailuedun ja joustavuuden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä”, kertoo SAP:n myyntijohtaja Petri Niittymäki.

FlexFrame for mySAP -konseptissa mySAP-ohjelmistot virtualisoidaan täysin ja palvelut erotetaan järjestelmäresursseista kuten suorittimista ja muistista. Erilliset palvelimet on korvattu korttipalvelimilla, joita voi lisätä nopeasti järjestelmään kuorman kasvaessa. Resurssit jaetaan palvelujen käyttöön automaattisesti tarpeen mukaan. Tämän ansiosta järjestelmä on erittäin vikasietoinen, koska sovellukset siirtyvät ongelmatilanteissa suoraan uusille resursseille.

Kelan järjestelmä on Fujitsu Siemens Computersin sadas FlexFrame-toimitus. Järjestelmän kokoonpanon suunnittelusta ja SAP-toteutuksesta vastaa Siemens. Nyt toimitettavalla ratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä aikaisempaan verrattuna. mySAP-ympäristöjen käyttöönotto, käyttö ja ylläpito yksinkertaistuvat, ohjelmistolisenssien määrä voidaan optimoida ja laiteresurssit saadaan hyödynnettyä kokonaisvaltaisesti.

FlexFrame on maailman ensimmäinen SAP:n mukautuvan tietotekniikan mukainen toteutus, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Fujitsu Siemens Computers, SAP ja Network Appliance.

Lisätietoja:
Fujitsu Siemens Computers, Pasi Korpela, puh. 050 330 9306, pasi.korpela@fujitsu-siemens.com
SAP Finland Oy, Petri Niittymäki, puh. 040 750 0136, petri.niittymaki@sap.com
Siemens Osakeyhtiö, projektipäällikkö Tommi Kallio, puh. 050 591 2599
Kela, Jorma Kaskenmäki, puh. 0204 343 433

Fujitsu Siemens Computers
Fujitsu Siemens Computers on johtava eurooppalainen tietotekniikkayritys, jonka strategiana on tarjota tuotteita, palveluja ja ratkaisuja tiedon tavoitettavuuteen (Mobility) ja dynaamisiin tietokeskuksiin (Dynamic Data Center). Yhtiön laaja tuotevalikoima kattaa tietokoneiden koko kirjon kämmentietokoneista aina suuriin keskustietokonelaitteistoihin ja tallennusjärjestelmiin saakka. Tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu suurten yritysten, pk-yritysten sekä kuluttajien tarpeisiin. Yhtiö on YK:n Global Compact -hankkeen jäsen.
Fujitsu Siemens Computersin päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. Yhtiö toimii maailmanlaajuisessa yhteistyössä emoyhtiöidensä Fujitsu Limitedin ja Siemens AG:n kanssa. Suomessa Fujitsu Siemens Computers Oy on PC-laitteiden kokonaismarkkinoiden toiseksi suurin laitetoimittaja (2005). Lisätietoa: http://www.fujitsu.com/fi/