>

SAP Finland tuo yhdessä CIBER Novasoftin kanssa markkinoille uuden konseptin tukemaan SAP HR -sovelluspaketin käyttöönottoa

SAP Finland ja sen ratkaisukumppani CIBER Novasoft tuovat markkinoille uuden SAP HR HEP -konseptin, jonka avulla asiakkaat voivat ottaa SAP HR -sovelluspaketin käyttöön joustavasti, kustannustehokkaasti ja nopeasti. Yhteistyön myötä asiakasyritykset pystyvät hoitamaan henkilöstöhallintoaan SAP:n sovelluksilla entistä tehokkaammin.

New YorkJatkossa pitkälle vietyjen etukäteismäärittelyjen ansiosta SAP HR(¹) -sovelluspaketti on nopea ja helppo implementoida organisaation henkilöstöhallinnon prosesseissa. SAP Finlandin kanavasta vastaava päällikkö Pekka Hakulinen uskoo, että SAP HR HEP -konsepti (²) lisää SAP:n kilpailukykyä sekä henkilöstöhallintoon liittyvissä järjestelmähankkeissa että henkilöstöhallinnon toiminnallisuuksia sisältävissä ERP-projekteissa.

”Markkinoilla on selvä tilaus esikonfiguroidulle sovelluksille, jossa asiakasyritys voi pilkkoa SAP HR -sovelluksen implementoinnin pienempiin osakokonaisuuksiin. Paketoinnin tavoitteena on tarjota asiakkaille edullinen henkilöstöhallinnon sovellus, jonka avulla HR-henkilöstöhallinnonprosessit voidaan hallita joustavasti”, kertoo Pekka Hakulinen.

”CIBER Novasoft on SAP:n pitkäaikainen kumppani, mikä edesauttoi yhteistyötä ja konseptin luomista. Toiseksi CIBER Novasoftilla on kokemusta erityisesti keskisuurista yrityksistä, joista juuri puuttuu SAP HR -moduuli. Lisäksi CIBERin kansainvälisen konsernin sisällä on laaja kokemuspohja SAP-sovellusten konseptoinnista”, kiteyttää Pekka Hakulinen. ”Paketoidulle HR-sovellukselle on todennäköisesti kysyntää myös muissa Pohjoismaissa.”

SAP HR HEP -konsepti tuo tehokkuutta

Pitkäaikainen SAP-asiantuntija Terhi Keto vastaa CIBER Novasoftin HR-tiimistä ja on toiminut pääarkkitehtinä SAP HR HEP -konseptin rakentamisessa.

”Perinteisesti asiakkaalta on kysytty, mitä hän haluaa tehdä SAP HR:llä. Nyt tarjoamme asiakkaalle pitkälle viedyn konseptin, johon asiakas voi peilata omia tarpeitaan”, kertoo Keto. ”Malli säästää asiakkaalta resursseja ja nopeuttaa implementointiprojektia.”

SAP HR HEP -paketti sisältää valmiiksi tuotteistetun dokumentaation määrittelyyn, toteutukseen ja testaukseen. Parhaita käytäntöjä verrataan asiakkaan tarpeisiin ja rajataan projekti siten, että asiakaskohtaisen toiminnallisuuksien määrä on mahdollisimman pieni. SAP HR HEP perustuu SAP HR -moduulin perustoimintoihin. Konsepti mahdollistaa myös sovelluksen laajentamisen muun muassa aika-, palkka- ja matkahallintaominaisuuksilla.

Nyt markkinoille tuotu paketti ei rajaa SAP HR -moduulin laajentamista myöhemmin lisätoiminnallisuuksilla esimerkiksi henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin tarpeisiin.

SAP:n ja CIBERin yhteistyöstä kertoo se, että CIBERin Ison-Britannian yksikkö palkittiin vuotuisan SAPPHIRE 06 -asiakas- ja kumppanitapahtuman yhteydessä arvostetulla Pinnacle Awards -palkinnolla.

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Sanna Eulenberger, puh. 040 515 5889, sanna.eulenberger@sap.com

Ciber Novasoft, consulting manager Terhi Keto, puh. 040 772 0986, sähköposti: terhi.keto@ciber.com

CIBER Novasoft
CIBER (NYSE: CBR) on johtava globaali IT palveluyritys, jonka vuosittainen liikevaihto on yli $950 miljoonaa. Rakennamme, integroimme ja ylläpidämme sekä julkisen että yksityisen sektorin tietojärjestelmiä. Palvelemme asiakkaitamme yli 80 toimipisteen kautta, 18 maassa, 8000 työntekijän voimin. Yrityksellämme on Euroopassa vahva jalansija erityisesti SAP:n partnerina ja kehityskumppanina. Meillä on Euroopassa 800 SAP -konsultoinnin ammattilaista. Suomessa meillä on noin 25 SAP-konsulttia. SAP -osaamisemme on keskittynyt erityisesti kemian- ja lääketieteensektorille, vähittäiskaupan- ja kulutustuotteiden toimialalle sekä viestinnän että autoteollisuuden toimialoille.

(¹) Human Resources, HR
(²) Henkilöstöhallinnon paketti, HEP