>

Future CAD Oy valitsi SAP:n liiketoimintajärjestelmän

SAP Finland Oy:n jälleenmyyjäkumppani Profiz Business Solution Oyj toimittaa ohjelmistojen tukkuliiketoimintaa harjoittavalle Future CAD Oy:lle liiketoimintajärjestelmän. Future CAD Oy tavoittelee SAP:n sovelluksella muun muassa parempaa it-ympäristön-, tilaus-toimitusketjun- ja asiakkuudenhallintaa.

Future CAD Oy vastaa Autodesk-tuotteiden maahantuonnista Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhtiö toimittaa ratkaisuja muun muassa arkkitehti-, rakennus-, yhdyskunta- ja mekaniikkasuunnitteluun. Yrityksen liikevaihto vuonna 2005 oli 43,2 miljoonaa euroa. Future CAD Oy korvaa uudella SAP:n sovelluksella nykyiset järjestelmänsä Suomessa. Yrityksen Ruotsin toimipisteessä SAP on ollut käytössä jo pitkään.

”Suomessa meillä oli käytössä useita tietokantoja ja ohjelmistokomponentteja. Olimme tilanteessa, jossa meidän piti alkaa integroida niitä tai hankkia toiminnan tueksi monipuolinen sovellus”, kertoo Future CAD Oy:n palvelujohtaja Joni Autio alkutilanteesta. ”SAP Business One on jo käytössä Ruotsin toimistossa. Pääsimme hyvin alkuun, koska saimme Ruotsin toimistolta lähes valmiit määrittelyt projektia varten. Teimme niihin ainoastaan maakohtaisia muutoksia”, jatkaa Autio.

Autio painottaa asiakashistorian ja tilaus-toimitusketjun hallinnan olevan tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta Future CAD Oy:n liiketoiminnassa. Hänen mukaansa SAP:n sovelluksen tärkein valintakriteeri oli sen monipuolisuus, joka tukee kattavasti ydinliiketoiminnan prosesseja niin logistiikassa kuin asiakkuudenhallinnassa.

”Toimintamme kulmakiviä ovat logistiikkaketjun ja asiakastiedon hallinta. Meillä tulee olla jokaisen tuotteen sarjanumero tiedossa, jotta toimintamme olisi tehokasta. Virheet tilaus-toimitusketjussa maksavat paljon. Lisäksi meillä on oltava tarkka tieto asiakkaan ohjelmistoversioista, jotta voimme toimia tehokkaasti ja joustavasti”, kiteyttää Autio. ”Päämiehellämme on käytössä SAP:n ohjelmistot, joten ostotilaukset ja raportointi ovat jatkossa helpompi toteuttaa”, kertoo Autio.

Uusi liiketoimintajärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön helmikuun alussa. Koko projekti viedään läpi kolmessa kuukaudessa kokeneen SAP-kumppani Profiz Business Solution Oyj:n kanssa.

”Profizin toiminta on ollut alusta saakka ammattitaitoista. Projekti viedään läpi erittäin tiukassa aikataulussa toiveidemme mukaisesti. Meille on tärkeätä, että Profiz on keskittynyt liiketoiminnassaan juuri SAP:n sovelluksiin. Tiedämme toimivamme luotettavan partnerin kanssa myös tulevaisuudessa”, kertoo Autio.

Lisätietoja:

SAP Finland Oy, Pekka Hakulinen, puh. 040 834 3985, pekka.hakulinen@sap.com

Profiz Business Solution Oyj, Hannu Lyytikkä, puh. 050 387 0480, hannu.lyytikka@profiz.com