>

Helsingin yliopiston rahastot valitsi SAP-järjestelmän

Monta järjestelmää muuttuu yhdeksi

Helsingin yliopiston varoja hallinnoiva Helsingin yliopiston rahastot ottaa taloushallinnossaan käyttöön SAP-järjestelmän. HY rahastot päätyi valitsemaan SAP:n järjestelmän, sillä se on ratkaisuna tarpeeksi kattava ja vastaa toiminnallisuudeltaan hyvin heidän tarpeisiinsa.

Helsingin yliopiston rahastojen projektipäällikkö Satu Lerssi uskoo SAP-järjestelmän tuovan HY rahastoille monia hyötyjä: ”SAP:n myötä meille tulee käyttöön yksi järjestelmäkokonaisuus, joka on kattava ja tukee toimintaa. SAP:n ominaisuudet mahdollistavat prosessien kehityksen ja uusien toimintamallien käyttöönoton. Nyt meillä on ollut käytössä monia hajanaisia järjestelmiä. SAP-järjestelmä tuo apua myös konsernin tilinpäätökseen ja muuttaa prosesseja läpinäkyvämmiksi.” Uuden järjestelmän hyötyinä Lerssi näkee myös käytettävyyden ja mahdollisuudet kehittää prosesseja jatkossa.

HY rahastoilla on omistuksessaan kiinteistöjä, joiden vuokria on laskutettu paperilaskuilla. Niiden seuranta on ollut manuaalista ja vienyt paljon työaikaa. Merkittävänä parannuksena Solteqin, SAP:n jälleenmyyntikumppanin, tulosyksikön johtaja Asko Paloniemi pitää vuokralaskutuksen muuttumista helpommaksi: ”Aiemmin vuokralaskutukseen sisältyi paljon käsin tehtävää työtä ja muistamista. Nyt prosessi muuttuu automaattisemmaksi, ja järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi verkkolaskutuksen.”

Käyttöön otettavan SAP:n Portalin myötä järjestelmiin kirjaudutaan tulevaisuudessa vain kerran, sillä portaaliin tulee kaikki tarvittava. Muutos tulee helpottamaan ja tukemaan taloushallinnossa työskentelevien henkilöiden päivittäistä työtä. Loppukäyttäjiä SAP-järjestelmälle tulee kaikkiaan satoja: hyväksyjiä, asiatarkastajia ja matkustajia.

Käyttöönottoprojekti käynnistetään heti vuoden 2008 alusta ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2008 syksyllä. Hankintaprosessi on alkanut jo keväällä 2007.

Solteq Oyj on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppani, jonka ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut. Solteq yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa yhtiön asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantamaan kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 23,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 270 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta

Lisätietoja:

Solteq Oy, Asko Paloniemi 020 1444 255
Helsingin yliopisto, Satu Lerssi 09 19124356