>

Business Objects julkistaa alan ensimmäisen liiketoimintatiedon hallinta-alustan

SAN JOSE, Kalifornia, PARIISI ja WALLDORF, SaksaBusiness Objects, joka on osa SAP-konsernia (New Yorkin pörssissä SAP) ja maailman johtava yritysten suorituskyvyn optimointiratkaisujen tarjoaja, julkisti uuden BusinessObjects™ XI 3.0 -alustan. Yritystason BusinessObjects XI 3.0 -alusta murtaa perinteisen liiketoimintatiedon hallinnan (business intelligence, BI) rajoja ja auttaa varmistamaan, että kaikilla ihmisillä, joilla on yhteys organisaatioon, on käytössään ne tiedot, joita he tarvitsevat. Tieto tekee työntekijöistä tuotteliaampia, kumppaneista ja tavarantoimittajista tehokkaampia sekä asiakkaista tyytyväisempiä ja uskollisempia. BusinessObjects XI 3.0 -alustan avulla organisaatiot pystyvät hyödyntämään tämän suorituskyvyn.

Business Objects uskoo suomalaistenkin asiakkaiden ottavan uuden version nopeasti omakseen. Erityisesti Xcelsius® 2008, jonka avulla luodaan raportteihin erilaisia mittareita, karttoja sekä muita visuaalisia työkaluja, tiedon etsintää helpottava Polestar ja avainlukumittareiden mobiiliraportteja kännykkään tuottava Mobile ovat herättäneet kiinnostusta.

Kaikki oikea tieto

Liiketoimintatiedon hallinnassa on perinteisesti keskitytty helposti löydettäviin tietoihin: prosessikeskeisiin, ”rakenteisiin” tietoihin – numeroihin ja teksteihin, jotka on tallennettu sisäisiin tietokantoihin – jotka valikoitu ryhmä tiedon analysoijia on tulkinnut ja jotka on jaettu tietyille erillisille käyttäjäyhteisöille. BusinessObjects XI 3.0 -alustan avulla kaikki tieto on ihmisten käytettävissä läpi organisaation sekä yrityksen verkoston. Business Objectsin aloittaman Economist Intelligence Unitin (EIU) tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan, johon osallistui 154 globaalia C-tason johtajaa, alle yksi kymmenestä yritysjohtajasta uskoo, että hänellä on käytössään kaikki tärkeiden päätösten tekemiseen tarvittavat tiedot. BusinessObjects XI 3.0 -alustan ansiosta yrityksen työntekijät voivat luottaa siihen, että tiedot ovat oikeita, ja heillä on mahdollisuus selvittää tiedon lähteet. Toisin sanoen tiedot on helppo tarkistaa ja ne ovat tarkkoja ja luotettavia.

BusinessObjects XI 3.0 on ensimmäinen ja ainoa liiketoimintatiedon hallinta-alusta, jossa on integroitu tekstianalyysi. Tekstianalyysin avulla asiakkaiden sekä muiden ihmisten, joilla on yhteys yritykseen verkon, muistiokentän tai sähköpostin kautta, ajatukset ja mielipiteet on helppo sisällyttää liiketoimintatietojen hallintaan ja päätöksentekoon. BusinessObjects XI 3.0 -alusta on myös ensimmäisen alusta, joka toimittaa tarvittaessa liiketoimintatiedon hallintaan liittyviä tietoja ulkoisista lähteistä (software-as-a-service eli SaaS). Esimerkiksi käyttämällä BusinessObjects XI 3.0 -alustan valmiita raportteja sekä tietolähteitä, kuten Thomson Financial ja Dun & Bradstreet, organisaatiot pystyvät vertailemaan ja etsimään tärkeitä tietoja suorituskyvystä sekä vertailemaan niitä suoraan kilpailijoiden ja markkinoiden tietoihin.

Kaikkien ihmisten käytössä

BusinessObjects XI 3.0 -alustan tarjoama liiketoimintatietojen hallintaominaisuuksien kirjo – raportoinnista, tiedusteluista ja analyyseista, kojetauluista ja visualisoinneista ennakoiviin analyyseihin – auttaa takaamaan, että kaikilla ihmisillä on sopiva käyttöliittymä ja riittävästi interaktiivisia palveluita. Business Objects on kehittänyt seuraavan sukupolven käyttäjäkokemuksen, johon kuuluvat etsintä ja tutkimus, mobiili liiketoimintatiedon hallinta sekä työpöytäpohjainen metriikka, joiden avulla pystytään merkittävästi tehostamaan ja vapauttamaan liiketoimintatiedon hallintaa, joka on entistä laajemman yhteisön käytettävissä.
BusinessObjects XI 3.0 -alustan sisältöä on uudistettu merkittävästi:

– Crystal Reports® 2008, alan de facto -raportointistandardi, ainut raportointiratkaisu, joka lisää ja kehittää interaktiivisuutta sekä integroi liiketoimintatietojen hallinnan liiketoimintaprosesseihin
– Web Intelligence®, edistyksellisin ad hoc, raportointi- ja analysointityökalu SAP-ympäristöihin ja muihin ympäristöihin, jota on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista käyttää sekä online- että offline-tilassa

– Xcelsius® 2008, tietojen osoita ja klikkaa -visualisointityökalu, joka on suunniteltu luomaan interaktiivisia ja jaettavia kojetauluja – entistä tehokkaampi ja helpompi käyttää

– Polestar, uusi työkalu, joka yhdistää hakutoimintojen yksinkertaisuuden ja nopeuden liiketoimintatiedon hallinnan luotettavuuteen sekä analyyttisiin kykyihin, jotta liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin saadaan vastauksia välittömästi

– BI Widgets, uusi ominaisuus, jonka avulla yksilöllinen metriikka saadaan suoraan ihmisten työpöydille. Tämä mahdollistaa tärkeimpien suoriutumistietojen seuraamisen ja tuoreimpien mahdollisten tietojen tarkastelun

– Voyager, OLAP:n tietojen tarkastelutyökalu, joka on suunniteltu erityisesti talous- ja yritysanalyytikkojen käyttöön – parannellut moniulotteiset analysointi- ja visualisointiominaisuudet

– Mobile, ratkaisu, jonka avulla voi tarkastella liiketoimintatiedon hallinnan raportteja, metriikkaa ja tietoja reaaliajassa etätyöpisteen kautta helposti napsauttamalla yhden kerran langatonta laitetta – lisänä parannellut hälytystoiminnot sekä analysointitila ilman yhteyttä
– Live Office, joka mahdollistaa uusien tietojen lisäämisen ja päivittämisen Microsoft Office Word -asiakirjoissa, Excel-tiedostoissa sekä PowerPoint-esityksissä – alustan tuki on entistä parempi

– Dashboard Builder, jonka avulla liiketoimintatietoja pääsee tarkastelemaan yhdessä ja samassa kojetaulunäkymässä – mukana paranneltu käyttöliittymä sekä työnkulku

– Paranneltu tuki SAP-käyttäjille, johon kuuluvat paranneltu suorituskyky, paranneltu tuki SAP-metatiedoille sekä laajempi SAP-sovellusten integrointi

Yksi alusta ja täydellinen, luotettava ja ketterä liiketoimintatietojen hallinta

BusinessObjects XI 3.0 -alustan avulla informaatioteknologia voi palvella yrityksen tarpeita kustannustehokkaasti toimittaen kaikki tiedot niille, jotka niitä tarvitsevat. Yksi ainut alusta yhdistää kaikki palvelut, kuten tiedon hallinnan, metatietojen hallinnan, turvallisuuden ja valvonnan.

Uusi BusinessObjects XI 3.0 -alusta, BusinessObjects Data Services, yhdistää kaksi markkinoita johtavaa teknologiaa, Data Integratorin ja Data Qualityn, yhdeksi yritystason ratkaisuksi – ensimmäisenä alalla. Nyt asiakkaat voivat olla vakuuttuneita siitä, että he saavat tarkimmat ja luotettavimmat tiedot nopeimmalla mahdollisella tavalla. Yhden tuotteen käyttäminen tarjoaa merkittäviä etuja. Esimerkiksi:

– Tietohallintojohtajat voivat yksinkertaistaa informaatioteknologian infrastruktuuria ja alentaa omistajien kokonaiskustannuksia hyödyntämällä samoja ominaisuuksia koko tiedonhallintaympäristössä
– Yrityskäyttäjät saavat kilpailuetuja tekemällä tarkkoja päätöksiä liiketoiminnassa, jotka pohjautuvat kaikkiin tietoihin – rakenteisiin ja ei-rakenteisiin, globaaleihin tai paikallisiin
– Organisaatiot voivat suoriutua loistavasti yhdellä ainoalla sovelluksella, jonka avulla luodaan laadukasta tietoa ja integroidaan ohjelmia

BusinessObjects XI 3.0 -alustassa on paranneltu tuki liiketoimintatietojen hallinnan mukautukselle. Näin ollen informaatioteknologian avulla voidaan toimittaa asiakaskohtaisia liiketoimintatiedon hallintaratkaisuja, mutta olla samalla myös globaalisti yhdenmukaisia. Liiketoimintatiedon hallinnan mukautus BusinessObjects XI 3.0 -alustassa tarjoaa organisaatioille ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää useiden eri osastojen ratkaisuja yhdeksi tehokkaammaksi ja edullisemmaksi koko yrityksen kattavaksi verkostoksi heikentämättä nykyisten järjestelmien arvoa. Jotta alustan käyttäminen olisi entistä yksinkertaisempaa, BusinessObjects XI 3.0 -alustaa voidaan hallita asiakkaan valitsemalla tavalla, joko paikan päällä, pyynnöstä tai näitä kahta yhdistelemällä.

– Perinteiset tiedot liiketoiminnasta eivät enää riitä. Asiakkailla pitää olla käytössään kokonaiskuva, jotta he ymmärtävät millaisia mahdollisuuksia tehokkaampi päätöksenteko tarjoaa, sanoo Marge Breya, Business Objectsin liiketoimintatietojen hallinta-alustan kehitysjohtaja. – Tänään julkaisemamme liiketoimintatietojen hallinta-alusta vastaa tähän haasteeseen. Jokainen organisaatioon kuuluva saa nyt liiketoimintatiedot käyttöönsä luotettavasti ja välittömästi, yhtä helposti kuin Internetissä. BusinessObjects XI 3.0 -alusta tarjoaa kattavat liiketoimintatiedot kaikille niille, jotka niitä tarvitsevat silloin, kun he niitä tarvitsevat. Liiketoimintatiedon hallinnan seuraava sukupolvi on saapunut.

Saatavuus

BusinessObjects XI 3.0 -alustan on tarkoitus olla saatavilla vuoden 2008 alkupuolella. BusinessObjects XI 3.0 Mobile ja BusinessObjects XI 3.0 Polestar -ohjelmat on tarkoitus julkistaa myöhemmin vuonna 2008.

Lisätietoja BusinessObjects XI 3.0 -alustasta löydät osoitteesta
http://www.businessobjects.com/xi.

Asiakkaille, jotka haluavat lisätietoja SAP-tuotteista:
Globaali asiakaskeskus: +49-180-534-3424

Vain Yhdysvallat: 1-(800)-872-1SAP (1-800-872-1727)

Lisätietoja ainoastaan lehdistölle:

Dorit Shackleton, Business Objects, +1-(604)-974-2444, dorit.shackleton@sap.com, PST

Philippe Laguerre, Business Objects, +33-(1)-41-253-815, plaguerre@businessobjects.com,CET

SAP :n tiedotusosasto, +49-(6227)-7-46315, CET; +1-(610)-661-3200, EST; press@sap.com
Rachel Allen, Burson-Marsteller, +1-(415)-591-4041, rachel.allen@bm.com, PST