>

SAP:n IP-pohjaiset viestintäratkaisut vievät Wicomin osaamista maailmalle

HelsinkiSAP:n IP-pohjaiset viestintäratkaisut vievät Wicomin osaamista maailmalle
– Wicomin ohjelmistoa kehitetään edelleen Suomessa osana SAP:n globaalia tarjontaa

Suomalaisen Wicomin kehittämä viestintäjärjestelmä on nyt osa SAP:n tuotevalikoimaa. Keväällä 2007 toteutetun yrityskaupan myötä SAP:n omistukseen siirtyneen ohjelmiston nimi on nyt SAP Business Communications Management (SAP BCM). Perinteiset puhelinjärjestelmät korvaava ohjelmisto sisältää puhelin- ja mobiilivaihteen sekä yhteyskeskuksen toiminnot.

Yrityskaupan jälkeen saatujen uusien kansainvälisten SAP BCM -asiakkaiden joukossa ovat muun muassa ruotsalainen yhteyskeskuspalveluita tarjoava H1 Communications ja saksalainen pääomasijoittaja DPE. Useita käyttöönottoprojekteja on käynnistymässä eri puolilla maailmaa.

“Viestintäjärjestelmä on toimintamme perusta ja sen valinta erittäin tärkeä päätös. Vanha järjestelmämme perustui perinteiseen puhelintekniikkaan. Se ei tukenut enää liiketoimintaamme, emmekä pystyneet toteuttamaan sillä asiakkaidemme tarvitsemia palveluita. IP-pohjaisen SAP Business Communications Management -ohjelmiston avulla voimme joustavasti kehittää tarjontaamme ja palvella asiakkaita entistä paremmin”, H1 Communicationsin Patric Huczkowski sanoo.

SAP BCM -ohjelmiston tuotekehitystä jatketaan Suomessa entisen Wicomin tuotekehitysorganisaation johdolla. Wicomin teknologian liittäminen osaksi SAP:n liiketoimintaratkaisuja on avannut uusia mahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä Suomessa toimivilla ohjelmistoammattilaisilla on vahva rooli. Aiempaa vahvemmat resurssit ja suora yhteys globaaliin jakeluun mahdollistaa kehitystyön tulosten erittäin laajan leviämisen.

“Tuomalla eri viestintäkanavat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja kiinteäksi osaksi muita IT-sovelluksia yritykset varmistavat henkilöstönsä tavoitettavuuden ja palvelujensa saatavuuden. Osana SAP:tä pystymme tarjoamaan liiketoimintaa tehostavia viestintäratkaisuja kaikkialla maailmassa ja vastaamaan entistä paremmin voimakkaaseen kysyntään. Tästä kertoo myös asiakaskuntamme laajeneminen uusille alueille”, SAP:n BCM-ratkaisuista vastaava johtaja Ilkka Kivimäki sanoo.

SAP BCM on IP-pohjainen yhteyskeskus- ja yrityspuhelinjärjestelmä. Sen avulla puhelut, sähköpostit, faksit ja muut yhteydenotot ohjautuvat aina suoraan oikealle vapaana olevalle asiantuntijalle ajasta, paikasta ja yhteydenottotavasta riippumatta. Järjestelmä voidaan asentaa asiakasorganisaatioiden palvelimille tai tarjota hallinnoituna kokonaispalveluna.

Wicomin tytäryhtiön Merlin Systemsin toiminta jatkuu entisellään osana SAP:tä. Merlin tarjoaa SAP BCM -pohjaisia viestintäratkaisuja palveluna suomalaisille asiakkaille.

SAP on maailman johtava liiketoimintajärjestelmien toimittaja, jonka sovelluksia hyödyntää yli 46 100 yritystä. Wicomin kehittämään teknologiaan perustuvia SAP Business Communications Management -ohjelmistoja on käytössä 18 maassa noin kahdella sadalla asiakkaalla.

Lisätietoja:

SAP Business Communications Management
Pekka Porkka, kehitysjohtaja
Puh. 010 430 4356
pekka.porkka@sap.com

Netprofile Finland Oy
Juha Rantanen
Puh. (09) 6812 080 tai 040 572 4674
juha@netprofile.fi