>

SAP Labs Finland kehittää viestintäratkaisuja globaaliin tarjontaan

Wicomin työtä jatketaan nyt osana SAP:n globaalia tuotekehitysyhteisöä

HelsinkiWicom Communications Oy on vaihtanut nimekseen SAP Labs Finland Oy. SAP:n toukokuussa 2007 ostama suomalaisyritys toimii nyt osana globaalia SAP Labs -tuotekehitysyhteisöä. Suomen yksiköllä on merkittävä rooli viestintäohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen kehittämisessä SAP:n globaaliin tarjontaan. Tavoitteena on vahvistaa Espoossa sijaitsevaa yksikköä uusilla tuotekehitysosaajilla.

SAP Labs -yhteisöön kuuluu kahdeksan eri teknologia-alueisiin keskittyvää yksikköä eri puolilla maailmaa. SAP Labs -osaamiskeskukset tukevat innovaatioiden kehittämistä SAP-konsernissa panostamalla erikoisosaamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Viestintäratkaisujen kehittämiseen erikoistunut SAP Labs Finland on SAP:n ainoa Pohjoismaissa toimiva osaamiskeskus.

SAP Labs Finland keskittyy SAP Business Communications Management -ohjelmiston kehittämiseen. IP-pohjainen ohjelmisto korvaa perinteiset yhteyskeskus- ja yrityspuhelinjärjestelmät yhtenäisellä viestintäratkaisulla. Ohjelmiston avulla viestintäominaisuudet voidaan liittää kiinteäksi osaksi liiketoimintaprosesseja sekä niitä tukevia järjestelmiä.

”Harva enää kyseenalaistaa sitä, että IP-tekniikka syrjäyttää perinteiset puhelinjärjestelmät. Moni kuitenkin keskittyy vielä puhumaan tekniikasta, vaikka pitäisi puhua siitä miten viestinnän ja liiketoiminnan prosessit muuttuvat”, SAP Labs Finlandin johtaja Ilkka Kivimäki sanoo.

”Uusista viestintävälineistä saadaan todellista hyötyä vasta kun suunnittelu aloitetaan organisaation toimintaprosessien ja asiakaspalvelun laadun näkökulmasta. Tämän jälkeen voidaan ottaa käyttöön prosesseja parhaiten tukevia viestintäominaisuuksia, jotka linkittyvät saumattomasti muihin liike¬toimintajärjestelmiin. Uskon viestintävälineiden ja liiketoimintajärjestelmien yhteyden olevan avainasia menestykselle jatkossa, ja sen vuoksi SAP on meille juuri oikea toimintaympäristö”, Kivimäki jatkaa.

SAP Business Communications Management -ohjelmisto yhdistää kaikki viestintävälineet yhdeksi keskitetysti hallituksi kokonaisuudeksi, joka voidaan liittää osaksi muita liiketoimintajärjestelmiä. IP-teknologiaan perustuva ohjelmisto sisältää puhelin- ja mobiilivaihteen sekä yhteyskeskuksen toiminnot. Ohjelmisto on saatavissa sekä itsenäisenä ratkaisuna että integroituna SAP CRM -asiakashallintajärjestelmään.

Wicomin tytäryhtiönä SAP-konsernin osaksi siirtynyt Merlin Systems toimii edelleen itsenäisenä yksikkönä omalla nimellään. Merlin tarjoaa IP-pohjaisia viestintäratkaisuja palveluna suomalaisille yrityksille.

Lisätietoja:SAP Labs Finland

Pekka Porkka, kehitysjohtaja

Puh. 010 430 4356

pekka.porkka@sap.com

Netprofile Finland Oy

Hanna Manninen

Puh. (09) 6812 080 tai 040 572 4646

hanna@netprofile.fi

SAP on maailman johtava integroitujen liiketoimintajärjestelmien* toimittaja. Yli 46 100 asiakasta pienyrityksistä maailmanlaajuisiin toimijoihin hyödyntää SAP:n sovelluksia toiminnoissaan yli 120 maassa. SAP NetWeaveriin pohjautuvat innovatiivisuutta ja liiketoiminnan kehittämistä edistävät SAP-sovellukset auttavat yrityksiä parantamaan asiakas- ja kumppanuussuhteitaan sekä tehostamaan toimintojaan ja suorituskykyään läpi koko toimitusketjun. SAP:n toimialakohtaiset sovellukset tukevat yli 25 eri toimialan erityispiirteitä ja prosesseja. Toimialoja ovat muun muassa huipputeknologia, vähittäiskauppa, talous- ja rahoitusalan palvelut, terveydenhuolto sekä julkisen sektorin palvelut. SAP:llä on tytäryhtiöt yli 50 maassa. Yritys on listattu mm. Frankfurtin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja osoitteesta www.sap.com/finland.