>

Valtio yhtenäistää talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatavat

HelsinkiValtiokonttori aloittaa mittavan tietojärjestelmän rakentamisen koko valtionhallinnon käyttöön

Valtio aloittaa mittavan hallinnon sisäisen tietojärjestelmän toteuttamisen, josta on tulossa yksi suurimmista tietojärjestelmähankkeista Suomen julkishallinnossa. Valmistuessaan yhdellä järjestelmällä voidaan hoitaa talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot kaikissa valtion virastoissa. Tietojärjestelmän toteutuksesta vastaava Valtiokonttori ja hankintakilpailun voittanut Logica allekirjoittivat sopimuksen järjestelmätoimituksesta 30.9.2008. Hankkeen kokonaiskustannukset vuoteen 2011 asti ovat noin 50 miljoonaa euroa, mistä Logican osuus on noin puolet.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kolme pilottivirastoa ottaa ensimmäisinä keskitetyn järjestelmän käyttöön vuonna 2010 ja sisäasiainministeriö ja kaikki sen hallinnonalaan kuuluvat virastot vuonna 2011. Hankkeen laajennuksesta muualle valtionhallintoon vuosina 2012 – 2014 tehdään erilliset päätökset. Täysin toteutuessaan uusi talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä kattaisi kaikki valtion virastot (pois lukien yliopistot) ja laajimmillaan jopa 90 000 loppukäyttäjää. Siten järjestelmähanke on yksi suurimmista tietojärjestelmähankkeista Suomen julkishallinnossa.

”Tällä hetkellä valtion yksiköt käyttävät itse hankkimiaan talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä”, kertoo toimialajohtaja Mikko Kangaspunta Valtiokonttorista. ”Kaikissa virastoissa ja palvelukeskuksissa käyttöön otettavalla tietojärjestelmäratkaisulla ja yhtenäisillä toimintatavoilla on tarkoitus saavuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannussäästöjä.”

Valtiokonttorin tehtävänä on vastata keskitetyn järjestelmän toteutuksesta ja hallinnoinnista myös käyttöönoton jälkeen.

Taustalla valtion tuottavuusohjelman vaatimukset
Tietojärjestelmähankinnan taustalla on valtion tuottavuusohjelma, jossa lähdetään siitä, että noin 40 prosenttia valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevistä siirtyy seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle. Samalla toiminnan tuottavuuden vaatimukset pysyvät tiukkoina. Näistä lähtökohdista koko valtionhallinnossa laaditaan talous- ja henkilöstöhallinnolle yhteinen toimintamalli, joka pitää sisällään kaikille virastoille ja palvelukeskuksille yhteiset prosessit, käsitteet ja tietosisällöt.

”Olemme viime vuosina nostaneet valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta perustamalla palvelukeskuksia, joilta valtion yksiköt ostavat talous- ja henkilöstöhallinnon perustehtävien hoidon”, sanoo Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. ”Seuraava askel tuottavuuden ja palvelukyvyn parantamisessa on tämän yhteisen tietojärjestelmäratkaisun rakentaminen.”


Logica mahdollistaa toiminnan muutoksen

Järjestelmäkokonaisuuden toimittaa IT-palveluyritys Logica. Koska hanke on yksi suurimmista tietojärjestelmähankkeista Suomen julkishallinnossa, onnistumisessa on keskeistä tiivis yhteistyö hankkeen eri osapuolien kanssa sekä vahva hanke- ja muutosjohtaminen.

”Logicalla on pitkä ja monipuolinen kokemus yhteistyöstä julkisen sektorin eri tahojen kanssa”, toteaa Logican toimitusjohtaja Heikki Nikku. ”Olemme toteuttaneet Valtiokonttorin kanssa useita merkittäviä järjestelmähankkeita viime vuosien aikana ja olemme ylpeitä luottamuksesta, jota tämän hankkeen voittaminen osoittaa.”

Logican ratkaisu perustuu SAP-teknologiaan ja Logican palkkahallinnon ohjelmistoon.

”Valmiutemme hankkeen toteuttamiseen ovat erittäin hyvät. Tunnemme tilivirastojen talous- ja henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja olemme nykyjärjestelmien keskeinen toimittaja”, korostaa Logican julkisen sektorin liiketoiminnoista vastaava johtaja Kimmo Koivisto. ”Meillä on vahva osaaminen SAP-ratkaisujen toteuttamisesta ja kansainvälisessä SAP-asiantuntijatiimissämme on yli 3 300 henkilöä. Järjestelmätoteutuksessa hyödynnämme Logican kansainvälistä osaamista ja tuotamme osia toteutuksesta edullisemman kustannustason maissa.”

Lisätietoja ja haastattelut:
Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puh. 0400 603 561
Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori, puh. 050 584 9590
Toimitusjohtaja Heikki Nikku, Logica, puh. 0400 500 782
Johtaja, julkisen sektorin liiketoiminnot Kimmo Koivisto, Logica, puh. 0400 407 001
Johtaja, SAP-liiketoiminnot Tapio Volanen, puh. 040 570 4775
Lisätietoja SAP Finland Oy:ltä antaa Petri Niittymäki 040-7500136

Valtiokonttori on 650 työntekijän monialainen palveluvirasto. Hoidamme valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, eläke- ja vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita. Hoidamme ja kehitämme valtioyhteisön ohjausjärjestelmiä, tuotamme valtionhallinnolle henkilöstöhallinnollisia tukipalveluja sekä huolehdimme osaltamme valtion henkilöstön työkyvystä. Valtiokonttorin palvelukeskuksessa tarjoamme valtion virastoille ja laitoksille talous- ja henkilöstöhallintopalveluja. Ensi vuonna toiminta-alueemme laajenee edelleen, kun valtion IT-palvelukeskus sekä valtion työnantajatoimintaa tukeva Henkilöstöpalvelut-yksikkö aloittavat toimintansa.
Lisätietoja: www.valtiokonttori.fi


Logica on johtava IT- ja bisnespalveluja tuottava yritys, joka toimii 36 maassa. Maailmalla meitä on 39 000, Suomessa noin 2 800 henkilöä. Palvelutarjontaamme kuuluvat muun muassa konsultointi, tietojärjestelmien integraatiot sekä IT- ja liiketoiminta prosessien ulkoistamispalvelut. Logica on lähellä asiakkaitaan ja tuottaa palveluita, jotka mahdollistavat muutosten läpiviennin, nopeamman kasvun ja riskien hallinnan. Toimialaosaamisemme, tekninen asiantuntemuksemme ja kansainvälinen palvelukykymme auttavat asiakkaitamme kehittämään heidän kilpailukykyään. Logica on listattu Lontoon ja Amsterdamin pörsseissä. Lisätietoja www.logica.fi