>

SAP julkaisi ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa

SAP rohkaisee sidosryhmiään osallistumaan keskusteluun kestävän kehityksen keskeisimmistä tekijöistä ohjelmistoalalla. SAP:n verkkoyhteisössä sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida yhteiskuntavastuuraportointia ja vaikuttaa SAP:n kestävään kehitykseen.

HelsinkiSAP AG julkisti tänään ensimmäisen kestävän kehityksen raportin, SAP Sustainability Report 2007/2008. Se käsittelee SAP:n sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta sekä tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaille entistä vastuullisemman toiminnan. Raportin aiheita ovat muun muassa SAP:n tilojen hallinta, liikematkat, veden käyttö sekä jätteiden hallinta.

SAP:n sidosryhmillä on Web 2.0 -työkalujen avulla mahdollisuus osallistua keskusteluun kestävästä kehityksestä. SAP on järjestänyt sidosryhmilleen myös verkkokyselyn aiheesta sekä suoran sähköpostiosoitteen kysymyksiä ja palautetta varten. Avoimen keskustelun avulla on tarkoitus määritellä yrityksen kestävään kehitykseen sekä sen tuotteisiin ja palveluratkaisuihin liittyvät tärkeimmät tekijät.

”SAP on ainutlaatuisessa asemassa kestävän kehityksen suhteen”, SAP AG:n toinen toimitusjohtaja Léo Apotheker kertoo. ”Meidän täytyy varmistaa, että yritys toimii vastuullisesti ja että sen ekologinen jalanjälki on mahdollisimman pieni. Lisäksi meidän tulee pystyä tarjoamaan sellaisia tietoteknisiä ratkaisuja, jotka auttavat kaikenkokoisia yrityksiä hallitsemaan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan entistä paremmin.”

SAP AG:n toisen toimitusjohtajan Henning Kagermannin mukaan yritysten toiminnanohjausjärjestelmien sekä ohjelmistojen rooli on kasvanut elintärkeäksi kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa. ”SAP pyrkii maksimoimaan sekä vastuun teknologisten ratkaisujen tarjoajana että vastuun omasta toiminnastaan. Tänään julkistettu raportti on merkittävä edistysaskel keskustelussa, jota jatkamme työntekijöiden, sijoittajien, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Haluamme pitää kestävän kehityksen etusijalla kaikessa liiketoiminnassamme.”

SAP on kestävän kehityksen suunnannäyttäjä ohjelmistoalalla

SAP on aktiivisesti vienyt eteenpäin koulutusta, läpinäkyvyyttä ja hallintoa kehittäviä hankkeita tekemällä yhteistyötä asiakkaiden, koulutuslaitosten sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa eri puolilla maailmaa.
Esimerkkejä vuoden 2007 saavutuksista:

  • SAP huomioitiin yritysvastuuta mittaavassa FTSE4Good-indeksissä ja yritysten kestävää kehitystä arvioivassa Dow Jones Sustainability -indeksissä, joista jälkimmäinen luokitteli SAP:n ensimmäiselle sijalle ohjelmistosektorilla.
  • SAP pääsi mukaan maailman sadan vastuullisimmaksi luokitellun yrityksen luetteloon (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World), joka arvioi yrityksiä niiden ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja strategisen hallinnan perusteella.
  • SAP oli yksi 50 globaalista yrityksestä, jotka valittiin Hannoverin pörssin ja Oekom research AG:n vuoden 2007 syyskuussa lanseeraamaan Global Challenges -indeksiin. Oekom research AG on riippumaton luokitteluvirasto, joka mittaa yritysten ympäristöllistä ja sosiaalista suoriutumista.

Seuraavan kestävän kehityksen raporttinsa SAP julkaisee vuonna 2009 vuosikertomuksen yhteydessä.

Tietoja raportista ja keskustelufoorumista
SAP:n kestävän kehityksen raportin 2007/2008 voi ladata osoitteesta
http://www.sap.com/about/sustainability/index.epx.

Keskustelusivusto:
https://cw.sap.com/community/sustainability

Suora sähköposti palautetta ja kysymyksiä varten:
sap_sustainability@sap.com

Lisätietoja
Evan Welsh, +49 6227 7 67514, evan.welsh@sap.com