>

Organisaation osaaminen hallintaan

– Kymenlaakson sairaanhoitopiiri luottaa SAP-ratkaisuun

HelsinkiKymenlaakson sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinto ottaa käyttöön SAP-ratkaisun. Kaikki noin 2000 työntekijää siirtyvät käyttämään uutta ratkaisua vuoteen 2011 mennessä. Tavoitteena on mm. parantaa sairaanhoitopiirin osaamisen hallintaa ja saada aikaan kustannussäästöjä.

SAP HR -ratkaisun avulla vähennetään päällekkäistä työtä, parannetaan henkilöstöraportointia, nykyaikaistetaan osaamisen hallintaa ja yhdenmukaistetaan eri sairaaloiden käytäntöjä. Jatkossa esimies saa helposti omia alaisiaan koskevat henkilöstötiedot käyttöönsä. Käyttöönotto etenee kolmessa vaiheessa, ja viimeinen vaihe on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2010 loppuun mennessä. Projekti on aloitettu maaliskuussa 2009. Aiemmin henkilöstöhallinnon käytössä on ollut vain palkanlaskentajärjestelmä.

”Isossa organisaatiossa koulutuksen ja osaamisen hallintaan täytyy olla järjestelmä, jonka kautta pystyy ylläpitämään osaamista ja tekemään osaamiskartoituksia. Samalla pystytään varmistamaan, että kaikki tehdään yhtenäisellä tavalla, ja esimerkiksi kehityskeskustelut käydään samanlaisina kaikkien kanssa. Lisäksi haemme säästöjä työmäärissä ja henkilötyövuosissa”, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Tiina Häyhä kertoo.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä on jo aiemmin otettu käyttöön SAP-ratkaisu esimerkiksi taloushallinnossa ja apteekeissa. Integroitavuus aiempiin järjestelmiin olikin yksi SAP:n valintaan vaikuttaneista seikoista. Toisaalta valintaan vaikutti myös järjestelmän kattavuus ja mahdollisuus laajentaa toiminnallisuutta tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Tiina Häyhä, 044-223 1935
SAP Finland, Maria Walden, 040-829 1314