>

SAP:n järjestelmä tukee Sanoman ydinliiketoimintaa

Sanoma News ja SAP ovat tehneet kattavan sopimuksen Sanoman lukija-asiakasjärjestelmän uusimiseksi. Kolme vuotta kestävän projektin tarkoituksena on tehostaa kokonaisvaltaisesti tilattavan sanomalehden toimintaa. Uudistus koskee Sanoma Newsin kaikkia sanomalehtiä, joista pelkästään Helsingin Sanomien levikki on yli 400 000 kappaletta.

HelsinkiSanoma on tehnyt merkittävän investointipäätöksen SAP-ratkaisuun, joka nostaa painetun lehden kustannustehokkuutta. Uusi ratkaisu muun muassa mahdollistaa tarkemman kulujen seurannan parantuneen taloudellisen raportoinnin kautta.

”Kyseessä on toimialakohtainen järjestelmä, joka tehostaa asiakkaan ydinliiketoimintaprosesseja. Sopimus on hyvä osoitus siitä, että myös taantuman aikana kannattaa investoida kustannustehokkaisiin IT-ratkaisuihin”, SAP Palveluiden Länsi- ja Etelä-Euroopan johtaja, Marika Auramo toteaa.

Uusi IT-järjestelmä mahdollistaa, että asiakkuuksista voidaan kerätä monitasoisempaa tietoa. Näitä asiakastietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa. Uuden ratkaisun avulla lehden tilaajien valinnanvapautta voidaan kasvattaa, kun eri tuotteet saa niputettua yhteen entistä yksilöllisemmin.

”Tämä merkittävä investointipäätös kertoo vahvasta uskostamme tilattavaan sanomalehteen. Olemme vakuuttuneita siitä, että tilattava ja painettu sanomalehti säilyttää vahvan asemansa suomalaisessa mediamaisemassa myös tulevaisuudessa”, Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

Ratkaisu kattaa asiakkuuden hallinnan, tuote- ja tilaushallinnan, myynnin ja markkinoinnin tuen sekä jakelunohjauksen ja osoitehallinnan, mihin lukeutuu myös asiakaspalvelujärjestelmien uusiminen.

”Yksi osa ratkaisua on kehittyneemmät itsepalvelujärjestelmät. Digitaalinen aikakausi on muuttanut kuluttajien tottumuksia, joten ratkaisu luo paremmat edellytykset vastata uudenlaiseen kulutuskysyntään”, Auramo sanoo.

Lisätiedot: Marika Auramo, Länsi- ja Etelä-Euroopan johtaja, SAP Palvelut, puh. 0407293434.