>

Pohjoismaisille yhtiöille perustettu EA & BPM -käyttäjäryhmä

HelsinkiIT-alalla vuoden 2009 kuumimmat puheenaiheet ovat yritysarkkitehtuuri (Enterprise Architecture, EA) ja prosessijohtaminen (Business Process Management, BPM). Yhä useammat yritykset ovat investoineet niihin voimakkaasti. Tarve päästä jakamaan yritysarkkitehtuuriin ja prosessijohtamiseen liittyviä kokemuksia yhtiöiden kesken puolueettomalla maaperällä on kasvanut räjähdysmäisesti. Siksi neljäkymmentä Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvaa yritystä on perustanut uuden EA & BPM -käyttäjäryhmän, jonka isäntänä SAP toimii. Ryhmä on jo osoittautunut menestykseksi, ja seuraavana tehtävänä on ottaa malli maailmanlaajuisesti käyttöön.

Uusi EA & BPM -käyttäjäryhmä perustettiin SAP Denmarkin tiloissa ennen vuoden 2009 kesälomia, kun 40 pohjoismaisen perustajayhtiön (mm. Volvo, Vattenfall, LEGO, Danske Bank, Arla Foods ja Statkraft) edustajat tapasivat ja keskustelivat yritysarkkitehtuuriin (EA), prosessijohtamiseen (BPM) ja palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (SOA) liittyvistä haasteista nykypäivän monimutkaisessa liiketoimintainfrastruktuurissa. Osallistujat antoivat aloituskokouksesta niin myönteistä palautetta, että SAP ja yhtiöt päättivät yhdessä tehdä pohjoismaisesta EA & BPM -käyttäjäryhmästä pysyvän.

Uuden käyttäjäryhmän tavoitteena on hyödyntää yhteisymmärrystä EA- ja BPM-ratkaisuista. Yhteistyö tuo liiketoiminnan ja tietoteknologian lähemmäksi toisiaan, ja sijoitetulle pääomalle saadaan parempi tuotto (ROI). Kun yhtiöt esittelevät käytännön esimerkkejä toisilleen, ryhmän jäsenet saavat paremman käsityksen eri tavoista työskennellä yritysarkkitehtuurin, prosessijohtamisen ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin parissa.

– Yritysarkkitehtuuriin, prosessijohtamiseen ja palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin liittyvien menetelmien, tietolähteiden ja parhaiden käytäntöjen kysyntä on tietohallintojohtajien keskuudessa suuri, koska heidän on laadittava suunnitelmia liiketoiminnan tuen parantamiseksi. Olemme luoneet uuden käyttäjäryhmän kanssa yhtiöille pelikentän. Toivomme yhtiöiden oppivan uutta ja jakavan kokemuksiaan tässä prosessissa, kertoo Henrik Hasselbalch, SAP Vice President and Head of Field Services Sales, EMEA.

Danske Bank Group on saanut hyviä kokemuksia käyttäjäryhmistä

Yksi EA & BPM -käyttäjäryhmän puolesta liputtavista yhtiöstä on Danske Bank Group. Siellä on tehty 1980-luvun lopusta asti aktiivisesti työtä prosessijohtamisen ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin käyttöönoton parissa. Tavoitteena on vakaan perustan luominen strategiselle laajentumiselle ja kehitykselle sekä strategisen ROI:n maksimoiminen koko konsernissa.

– Danske Bank on edennyt varsin pitkälle prosessijohtamisen ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin käyttöönotossa. Uusi pohjoismainen EA & BPM -käyttäjäryhmä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden toimia innoittajana ja saada innoitusta, kun palvelukeskeisen arkkitehtuurin käyttöönottoa pyritään viemään eteenpäin koko konsernissa, toteaa Peter Schleidt, Danske Bank Group CIO.

Danske Bank Groupin ERP Business Integration -osasto, jota johtaa Jakob Holst, on kannattanut käyttäjäryhmän perustamista alusta asti.

– Uusi käyttäjäryhmä on äärimmäisen arvokas tapa ylläpitää ja laajentaa eri yhtiöissä työskentelevien ja samalla tavalla ajattelevien ihmisten verkostoa Pohjois-Euroopassa. Nykyajan IT-maailmassa tämä on menestyksen edellytys, Holst kertoo.

SAP laajentaa käyttäjäryhmiä myös maailmalle

Käyttäjäryhmäkonsepti on osoittautunut niin onnistuneeksi, että SAP aikoo nyt perustaa samanlaisia käyttäjäryhmiä eri puolille maailmaa pohjoismaisen aloitteen pohjalta. Seuraavat käyttäjäryhmät aiotaan perustaa Saksaan ja Singaporeen vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2010 alussa Yhdysvallat saa oman EA & BPM -käyttäjäryhmänsä. Maailmanlaajuisesta EA & BPM -käyttäjäryhmästä tulee yksi SAPin suurimpia ja vaikutusvaltaisimpia, sillä siihen kuuluu noin tuhat jäsentä maailman suurimmista yhtiöistä.

– Haluamme EA & BPM -käyttäjäryhmän järjestävän omia tapahtumiaan, joissa keskitytään yritysarkkitehtuurin, prosessijohtamisen ja palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Kaikki muut aiheet, kuten toiminnot ja ominaisuudet, jätetään SAPPHIREn tai SAP WorldTourin kaltaisiin tapahtumiin. Eri puolilla maailmaa toimivien yritysten kannattaa osallistua käyttäjäryhmän työskentelyyn ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen – siten he voivat oppia toistensa kokemuksista ja eri tavoista hyödyntää tietotekniikkaa, Henrik Hasselbalch sanoo.

SAP:n rooli uudessa EA & BPM -käyttäjäryhmässä on varsin pieni, sillä yhtiöt johtavat ryhmää itse. SAP osallistuu ryhmän toimintaan vain tarjoamalla osallistuville yhtiöille apua – se hoitaa koordinoinnin ja isännöinnin ja ehdottaa asiakkaiden pyynnöstä kiinnostavia keskustelunaiheita.

Lisätietoja

Nina Rautelin
Country Sales Manager, SAP Finland
nina.rautelin@sap.com
+358 40 729 2989

Henrik Hasselbalch
SAP Vice President and Head of Field Services Sales, EMEA
henrik.hasselbalch@sap.com
+45 3913 3000