>

Priorisointi pk-yritysten valtti taantumasta selviämiseen

Taantumasta selvitäkseen pk-yritykset puntaroivat, kuinka karsia kustannuksia vahingoittamatta asiakassuhdetta. SAP Nordicin johtoryhmän Peter Ditlev korostaa, että priorisoimalla ja läpinäkyvyyteen pyrkimällä pienetkin yritykset pärjäävät muuttuneessa markkinaympäristössä.

HelsinkiYdinasiat, joita pk-yritysten tulisi nykytilanteessa priorisoida, ovat käteiskassan varmistus, operatiiviseen tehokkuuteen pyrkiminen, riskienhallinta ja kyvykkäistä osaajista kiinnipitäminen, summaa SAP Nordic & Baltics SME Director Peter Ditlev, jolla on 23 vuoden työkokemus ERP-liiketoiminnasta.
Priorisoinnin tarpeesta huolimatta pk-yritysten bisnekseen vaikuttavissa pitkän aikavälin trendeissä ei Ditlevin mukaan ole tapahtunut muutosta.

Palvelujen ulkoistus organisaatioissa kasvaa 50 prosentin vuosivauhtia. Samalla kommunikaation ja tiedonjaon merkitys korostuu jatkuvasti, kun tietoisuus ympäröivästä maailmasta kasvaa. Lisäksi ekotehokkuuden ja energiasäästön vaatimus on joka alalla arkipäivää, Ditlev toteaa.
Läpinäkyvyyttä IT-ratkaisuilla
Ditlevin mukaan priorisoinnin ohella keskeinen keino lamasta selviämiseen on yrityksen läpinäkyvyyden kehittäminen. Läpinäkyvyyden tavoittelussa avainasemassa ovat toimivat IT-ratkaisut, jotka tehostavat pk-yritysten prosesseja ja siten lisäävät yrityksen päätöksenteon ja operatiivisten toimintojen läpinäkyvyyttä.

Kehittyneet IT-ratkaisut pelastavat pk-yritykset lyhyellä aikavälillä ja tarjoavat kustannussäästöillä nopean tuoton investoinnille. Samat ratkaisut luovat vakaan perustan tulevaisuudelle ja ovat yrityksen menestystekijä pitkällä aikavälillä. Näkökulma tulisi taantuman keskelläkin pk-yrityksissä siirtää akuutista selviytymistaistelusta menestyksekkään tulevaisuuden tavoitteluun, Ditlev toteaa.

Lisätietoja:
Maria Walden, SAP Finland, Country Manager, SME, SAP Finland Oy, puh. 0408291314.