>

SAP:n ja Microsoftin yhteistyö helpottaa yritysten liiketoimintasuunnittelua ja tilinpäätöksen tekoa

HelsinkiMicrosoft tarjoaa jatkossa SAP BusinessObjects™ Planning and Consolidation -sovellusta asiakkailleen ensisijaisena liiketoiminnan suunnittelun ratkaisuna. Yhteistyö tarkoittaa, että kaikki liiketoimintasovelluksiaan Microsoftin alustalla käyttävät yritykset − muutkin kuin SAP-asiakkaat − voivat hyödyntää SAP BusinessObjectsin työkaluja liiketoiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa.

SAP:n ja Microsoftin yhteistyön ansiosta yhä useammat yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan SAP BusinessObjects Planning and Consolidation -ratkaisua. Sovellus on yrityskäyttäjille tarkoitettu kokonaisratkaisu suunnitteluun, budjetointiin, ennusteiden laadintaan ja tilinpäätöksen tekemiseen. Sovellus auttaa käyttäjiä myös täyttämään yhä tiukemmat kansainväliset säännöt ja lainsäädännössä asetetut kattavat tilinpäätösvaatimukset.

”SAP tarjoaa asiakkailleen yhtenäisen suunnittelu- ja tilinpäätösratkaisun, joka tuo lisäarvoa Microsoftin alustaa käyttäville asiakkaille. Sovelluksessa hyödynnetään Microsoft Office 2007:n uusimpia versioita – Microsoft Office Excel 2007 ja Microsoft SQL Server 2008 mukaan luettuina – ja se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää heille tuttuja työkaluja ja hyödyntää samalla Microsoft SQL Server 2008 -tietokannan ja SQL Server Analysis Services -palvelujen ominaisuuksia”, Microsoftin SQL Server Business Intelligencen toimitusjohtaja Tom Casey kertoo.

Hallinta- ja tilinpäätösvalmiuksien lisäksi sovellus rationalisoi suunnittelua, budjetointia ja ennusteiden laadintaa tuottamalla oikea-aikaisia ja täsmällisiä suunnitelmia. Se helpottaa myös eri toimintojen kesken yhteistyössä tehtävää suunnittelua ja mahdollistaa näin tarkemman budjetoinnin. Lisäksi sen ansiosta jatkuvalla suunnittelulla ja rullaavilla ennusteilla pystytään vastaamaan liiketoimintaympäristön nopeisiin muutoksiin.

”Näemme tässä sekä Microsoftia että SAP:tä hyödyttävän tilaisuuden tarjota ensiluokkainen ratkaisu asiakkaille. Yhteistyö vahvistaa SAP:n sitoutumista siihen, että tuotteitamme voi käyttää sekä SAP- että muissa ympäristöissä. Valitessaan Microsoftin alustalle kehitetyn SAP BusinessObjects Planning and Consolidation -sovelluksen asiakkaat saavat sovelluksen, joka mahdollistaa joustavan suunnittelun ja vaatimusten mukaisen tilinpäätöksen heidän organisaatioissaan”, SAP:n Performance Optimization Applications -sovelluksista vastaava varatoimitusjohtaja Sanjay J. Poonen kertoo.

Lisätietoja:
Nina Rautelin, Country Sales Manager, SAP Finland, puh. 0407292989