>

SAP tuo markkinoille analyyttisten liiketoimintasovellusten tuoteperheen

SAP julkistaa liiketoiminnan analysointiin uuden lähestymistavan. Strategian ensimmäisenä askeleena yritys tuo markkinoille analyyttiset SAP BusinessObjects -valmissovellukset, joiden tavoitteena on tarjota kaikille organisaatiossa työskenteleville yrityksen kannalta olennaisin tieto. Nyt julkaistavat kymmenen sovellusta kattavat kuusi toimialaa ja ne on suunnattu tarttumaan tämän päivän polttavimpiin haasteisiin valituilla toimialoilla ja liiketoiminta-alueilla.

HelsinkiAnalytiikkasovellukset on luotu yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ne auttavat lisäämään ymmärrystä ja ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä. Näiden valmissovellusten avulla ymmärretään paremmin riskejä, löydetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehdään oikeita päätöksiä kilpailuedun saavuttamiseksi.

  • Juuri nyt olemme kulminaatiopisteessä. Informaatiotulva ja nopeusvaatimukset asettavat yrityksille haasteita. Elämme maailmassa, jossa tehokkuus yksistään ei riitä – ihmiset tarvitsevat oikeanlaista tietoa pystyäkseen tekemään monimutkaisia päätöksiä. Oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa on välttämätöntä yritysten menestykselle, SAP Finlandin Business Intelligence -ratkaisujen myynnistä vastaava Jyrki Määttä kertoo.

Liiketoimintatietoa yhä laajemmalle joukolle

Sovellukset on suunniteltu toimimaan missä tahansa tietojärjestelmässä. Uuden sukupolven analytiikka voi käyttää tietoa mistä tahansa lähteestä, millä tahansa laitteella ja milloin tahansa, helposti käytettävässä muodossa. Sovellukset voidaan ottaa käyttöön vain muutamassa viikossa, joten ne tuottavat asiakkaalle nopeasti lisäarvoa. Kattavat ja heti käyttövalmiit sovellukset voidaan myös räätälöidä edelleen asiakaskohtaisten liiketoimintatarpeiden mukaisiksi.

  • Liike-elämän olosuhteet vaativat nyt liiketoiminta-analytiikan ymmärryksen valtavirtaistamista. Tämä voidaan saavuttaa antamalla analytiikka mahdollisimman monen käyttöön. Analytiikan täytyy olla arkinen asia, jota kuka tahansa voi käyttää. Meillä ei enää ole varaa kohdella liiketoimintatietoa kuin parasta astiastoamme, jota käytämme vain erityistilanteissa, Jyrki Määttä toteaa.
  • Olemme tehneet yhteistyötä useita eri toimialoja edustavien asiakkaiden kanssa ratkaistaksemme heidän kaikkein hankalimmatkin ongelmansa, Määttä jatkaa.

Sovellusperhe tarjoaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen oikean ja ajantasaisen tiedon avulla ja parhaat käytännöt tämän toteuttamiseksi tosielämässä. Tietoa tarvitaan riskien parempaan ymmärtämiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen ja menestyksekkääseen liiketoimintastrategian toteuttamiseen.

Lisätiedot:

Cathrine Thaning
SAP
PR Manager Nordics & Baltics
+47 4168 1740
cathrine.thaning@sap.com

Mediayhteydet:

Katariina Ahonen
Viestintätoimisto Pohjoisranta
050-5877737
katariina.ahonen@pohjoisranta.fi

SAP BusinessObjects analytic applications: