>

Reaaliaikaisuus, mobiilit ratkaisut ja sosiaalisuus ovat analyyttisten sovellusten tulevaisuutta

HelsinkiSAP AG on julkistanut uusia analytiikan ratkaisuja. Ratkaisuissa hyödynnetään kolmivuotisen ohjelmistokehityksen tuloksia, joka lähti liikkeelle kun SAP AG osti BusinessObjectsin. Ensimmäiset SAP:n asiakkaat saavat jo nyt merkittävää liiketoimintahyötyä uusista analytiikan sovelluksista.

Jatkuvasti globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä toimii yhä useampia mobiilitekniikkaa ja sosiaalisia verkostoja hyödyntäviä organisaatioita. Organisaatioiden on nykyistä paremmin pystyttävä käsittelemään sekä liiketoiminnasta että sen ulkopuolelta tulevia valtavia tietomääriä ja toimimaan niiden pohjalta. Vastauksena tähän muutokseen SAP AG on julkistanut SAP BusinessObjects tuotevalikoiman Business Intelligence (BI)– ja Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisujen 4.0-versiot.

”Olemme kehittäneet yhdessä SAP:n BI- ja EIM-ratkaisujen 4.0-versioita aina siitä lähtien, kun BusinessObjects -toiminnoista tuli osa SAP-tuoteperhettä. Tämä tuote on hyvä esimerkki siitä, mistä näiden kahden yrityksen yhdistämisessä oli kyse”, SAP Finland Oy:n Jaakko Kairamo kertoo.

Uudet BI- ja EIM-versiot sisältävät laajan valikoiman innovaatioita. Esimerkkejä ovat reaaliaikainen toiminta ja muistinvarainen tietojenkäsittely, jolloin BI-tiedot ovat käytettävissä milloin tahansa. Lisäksi tuettuja mobiililaitteita on enemmän kuin koskaan. Uudessa versiossa on myös mahdollisuus yrityksen ja sosiaalisten verkostojen tietojen tehokkaaseen käyttöön, jäsennettyjen ja jäsentämättömien tietojen yhdistämiseen sekä tiedonhallinnan edellyttämien työkalujen hyödyntämiseen. Yritys voi valita itselleen sopivimman tavan käyttää järjestelmää: ostamalla ratkaisun omiin tiloihinsa, pilvipalveluna tai liiketoimintoihin upotettuna ratkaisuna tai näiden välimuotona.

Versio 4.0 auttaa yksinkertaistamaan IT-ympäristöjä ja nopeuttamaan käyttöönottoa. BI- ja EIM-ratkaisujen 4.0-versioissa on muun muassa seuraavat uudet ominaisuudet:

  • In-memory eli reaaliaikainen muistinvarainen tietojenkäsittely – Suuretkin tietomassat ja reaaliaikaiset tiedot saa nopeasti käyttöön.
  • Helppo, mobiili BI-ratkaisu laitteesta riippumatta – Työntekijät voivat käyttää helppokäyttöisiä ja reaaliaikaisia BI-tietoja kaikenlaisissa mobiiliympäristöissä sekä -laitteissa ja reagoida tilanteisiin nopeasti. Versio 4.0 hyödyntää myös SAP:n ostaman Sybasen palveluja.
  • Liiketoimintatiedot ja sosiaaliset tiedot tehokkaasti – Tekstianalyysi täydentää perinteisiä liiketoimintatietoja, koska sillä voi selvittää ajatuksia ja tunteita, joita ihmiset ilmaisevat sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja sähköposteissa. Näitä tietoja voi yleisellä tasolla seurata, analysoida, tutkia sekä raportoida. Tietojen pohjalta voi toimia käyttäen hyväkseen paitsi tapahtumatietoja myös blogien, sähköpostien ja sosiaalisen median muuten jäsentämättömästä sisällöstä paljastuvia suuntauksia.

Lisätiedot:
Jaakko Kairamo, Sr. Sales Consultant, SAP Finland Oy, puh. 040 548 1545