>

SAP säästää kestävällä kehityksellä

SAP on julkistanut neljännesvuosittain ilmestyvän kestävän kehityksen raporttinsa. Raportin mukaan yritys on säästänyt maailmanlaajuisesti noin 170 miljoonaa euroa kestävän kehityksen toimenpiteiden avulla vuodesta 2008 alkaen.

HelsinkiSAP on viimeisen neljän vuoden aikana keskittynyt aktiivisesti päästöjen hillitsemiseen. Nämä toimenpiteet ovat kartuttaneet säästöjä 170 miljoonan euron edestä verrattuna tavalliseen liiketoimintaan.

SAP:n säästöt syntyivät hyödyntämällä omaa ohjelmistoa hiilijalanjäljen mittaamiseksi, raportoinniksi ja pienentämiseksi. Säästöt syntyivät monien asioiden yhteisvaikutuksen ansiosta, kuten investoinnista energia- ja hiilitehokkuutta parantaviin projekteihin, työntekijöiden tapojen muutoksesta sekä uusiutuvan energian käytöstä.

Alustavien tietojen mukaan yrityksen kasvihuonekaasupäästöt ovat 111 kilotonnia ensimmäisellä vuosineljänneksellä (31.3.2011 mennessä, ei sisällä Sybasea). Päästöt olivat kasvaneet kuusi prosenttia verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen. Tämä selittyy työntekijöiden määrän viiden prosentin kasvulla ja sen kautta lisääntyneellä lentomatkustamistalla.

SAP kehitti toimintaansa tällä vuosineljänneksellä, esimerkiksi lämmityspäästöjä ja muita toistuvia päästöjä vähennettiin 24 prosentilla. Huolimatta kuuden prosentin kasvusta vuoteen 2010 verrattuna, SAP on silti matkalla kohti vuosittaista päästötavoitettaan 465 kilotonnia (ei sisällä Sybasea). Pitkän tähtäimen tavoitteena SAP:lla on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2000 tasolle vuoteen 2020 mennessä.

”SAP jatkaa kestävän kehityksen tiellä”, sanoo kestävän kehityksen johtaja Peter Graf SAP AG:ltä.
”Kestävän kehityksen ratkaisumme auttavat asiakkaitamme toimimaan tehokkaammin, ja auttavat meitä kohti uusia ohjelmistomarkkinoita. Lisäksi taas omat operaatiomme toimivat paljon kustannustehokkaammin samalla kun vaikutamme myönteisesti työntekijöiden motivaatioon. Olen ylpeä siitä, että olemme saaneet hyviä, mitattavia tuloksia sekä SAP:n että ympäristön kannalta.”

Lisätietoja:

Marika Auramo
Country Sales Manager
0407293434
SAP Finland Oy