>

SAP HANA mahdollistaa pk-yritysten liiketoiminta-analyysit reaaliajassa

TiedoteSAP on tuonut markkinoille kaksi uutta sovellusta, jotka tuovat SAP HANA -alustan tarjoamat hyödyt pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. SAP HANA:lla varustettujen SAP Business One- sekä SAP HANA Edge -sovellusten avulla pk- yritykset pääsevät hyötymään SAP:n pitkäaikaisesta kehitystyöstä muistinvaraisen teknologian parissa. Tarjoamalla mahdollisuuden tiedon saantiin reaaliajassa SAP HANA -sovelluksella yritys voi uudistaa ja nopeuttaa huomattavasti liiketoimintaprosessejaan. Sovelluksen avulla yritys voi käsitellä suurtakin määrää tietoa hyvin lyhyessä ajassa.

”Myös pienillä yrityksillä on haasteita suurten tietomäärien käsittelyssä”, sanoo tutkimusyritys Gartnerin varapääjohtaja ja analyytikko Donald Feinberg. ”Suuri tietomäärä ei tarkoita ainoastaan jonkin aineiston suurta volyymia vaan myös sen vaihtelevuutta ja monimutkaisuutta. Erilaisten sisältöjen kuten äänen, videon, tekstien ja tiedostojen suhteen pienet yritykset ovat tekemisissä suurten tietomäärien kanssa siinä missä isotkin yritykset. Pienille yrityksille tarjottavien sovellusten täytyy pystyä vastaamaan suurten tietomäärien tuomiin haasteisiin.”

”Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä vaaditaan joustavuutta. Yritykset eroavat siinä, kuinka nopeasti ne pystyvät tarvittaessa mukauttamaan toimintaansa. SAP HANA:n avulla yritykset voivat seurata ja analysoida liiketoimintansa prosesseja reaaliajassa, jolloin ne myös voivat reagoida ja tehdä tarvittavia muutoksia nopeasti. Tämä on myös keskisuurille yrityksille tärkeää yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä”, SAP Finlandin maajohtaja Marika Auramo toteaa.

Lisätietoja:
SAP Finland
Maajohtaja Marika Auramo
p. 040 729 3434
marika.auramo@sap.com