>

Kuntien Tiera Oy ja SAP Finland sopivat valtakunnallisesta yhteistyöstä toiminnanohjausjärjestelmä -palvelussa

Kuntien Tiera Oy on solminut sopimuksen SAP Finlandin kanssa Suomen kuntatoimijoille tarjottavasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Ratkaisun toteutus käynnistetään Lahdesta.

HelsinkiSolmittu sopimus käsittää SAP:n toiminnanohjausjärjestelmän laajasti ja ulottuu vuoteen 2016 asti. Tieran osaamisverkoston yhteistyöllä luodaan pohja toiminnanohjauksen palvelukokonaisuudelle, joka tarjoaa tuen kuntien tukiprosessien tehostamiseen sekä tehokkaaseen talouden suunnitteluun ja – seurantaan. Tavoitteena on skaalautuva ratkaisu, joka minimoi kuntien käyttöönotto- ja käyttökustannukset ja tarjoaa yhdenmukaisten toiminnallisuuksien lisäksi joustavat mahdollisuudet tarvittavaan kuntatoimijakohtaiseen muunneltavuuteen. Ratkaisu toteutetaan yhdestä palvelukeskuksesta, josta käsin sitä ylläpidetään kaikille käyttäjille keskitetysti.

Palvelun ensimmäinen käyttäjä on Lahden kaupunki. Toteutus käynnistetään maaliskuussa ja käyttöönotto tapahtuu vuoden vaihteessa 2013. Tiera käy parhaillaan neuvotteluja hankkeeseen osallistumisesta useiden kuntaorganisaatioiden kanssa. Myös aikaisemmin SAP-teknologian käyttöön ottaneet kaupungit voidaan ottaa mukaan yhteiseen ratkaisuun.

“Olemme SAP:lla luonnollisesti iloisia siitä, että Kuntien Tiera Oy on valinnut SAP:n kuntien toiminnanohjausjärjestelmäksi ja pitkäaikaiseksi kumppanikseen. Julkinen sektori on yksi SAP:n strategisista toimialoista ja kehitämme tarjoamaamme julkishallinnon tarpeisiin jatkuvasti. Tämä päätös vahvistaa SAP:n asemaa palvelukeskusratkaisujen toimittajana niin Suomessa kuin maailmalla. Näemme, että SAP-ratkaisulla Kuntien Tiera Oy hakee voimakkaasti roolia kuntakentän toimintojen tehostamisen mahdollistajana”, sanoo johtaja Maria Walden SAP Finlandilta.

“Teknologiakilpailutuksessa SAP erottui selvästi solidina ratkaisuna palvelutarpeisiimme. Olemme näin saaneet tukevan perustan kuntien toimintaprosesseja uudella tavalla tukevan integroidun palvelukokonaisuuden rakentamiseen. Yhteisellä ratkaisulla voimme tuoda ratkaisun edut kustannustehokkaasti erikokoisten kuntatoimijoiden käytettäväksi”, toteaa Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Ari Ikonen.

Lisätietoja:

Kuntien Tiera Oy, Ari Ikonen, toimitusjohtaja
+358 400 365 204
ari.ikonen@tiera.fi

SAP Finland, Maria Walden, Country Manager Channel
+358 40 829 1314
maria.walden@sap.com

Kuntien Tiera Oy
Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tuottaa asiakasomistajilleen tietotekniikan sovellus- ja infrastruktuuripalveluja sekä tietohallinnon johtamisen palveluja ja jonka strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. Lisätietoja osoitteesta www.tiera.fi

SAP
SAP on maailman johtava liiketoimintaratkasiujen* toimittaja. SAP tarjoaa sovelluksia ja palveluita, joiden avulla kaikenkokoiset yritykset yli 25 toimialalla voivat menestyä paremmin. SAP auttaa yli 176 000 asiakasta yli 120 maassa toimimaan kannattavasti, uudistumaan jatkuvasti ja kasvamaan kestävästi. SAP on listattu useissa eri pörsseissä, muun muassa Frankfurtin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja www.sap.com/finland


*SAP määrittelee liiketoimintaratkaisuihin kuuluviksi toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät sovellukset.