>

Big Data avaa uusia mahdollisuuksia yritysten kasvuun

TiedoteSAP:n ja Sybasen uuden tutkimuksen mukaan pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot tiedostavat liiketoiminnalliset edut päätöksissä, jotka perustuvat Big Datan, eli kaiken saatavilla olevan tiedon analyysiin. Hyvin harvalla organisaatiolla kuitenkaan on tietoa miten analysoida mitä tapahtuu verkkosivuilla, intranetissä, uutissivustoilla ja muilla digitaalisilla foorumeilla. Uudet teknologiat kuten muistinvaraiset- ja äärimmäisiin tietomääriin mukautetut tietokannat ovat kuitenkin nyt saatavilla laajaan käyttöön sekä pienille että suurille yrityksille.

“Big Data Pohjoismaissa 2012” –tutkimukseen osallistui 450 IT-johtajaa ja päättäjää Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Ruotsissa 81 prosenttia vastaajista piti tietojen analysointia erittäin tärkeänä organisaatiolleen. Tutkimus osoittaa myös, että kiinnostus Big Datan analysointiin on kasvussa, mutta vielä tarvitaan koulutusta sekä tietoa strukturoimattoman tiedon analysoinnin liiketoimintahyödyistä. 40 prosenttia vastaajista uskoo, että kasvavat tietomäärät ovat yrityksille tärkeitä, mutta 76 prosenttia uskoo jäsennellyn tiedon olevan etusijalla, kun taas vain 19 prosenttia uskoi strukturoimattoman tiedon priorisointiin.

“Myyntilukujen arviointia on jo pitkään yleisesti pidetty tarpeellisena. Nykyään tämä ei enää riitä. Yritykset, jotka pystyvät tunnistamaan asiakkaiden käyttäytymistä ja asenteita strukturoimatonta dataa kuten sosiaalisen median ja asiakaspalvelun tietoja analysoimalla, omaavat merkittävän kilpailuedun verrattuna yrityksiin joilla on perinteisempi lähestymistapa analysointiin”, sanoo Hardy Nelson, SAP Nordicin tietokanta- & teknologiayksikön johtaja.

“Tietoon ja tosiasioihin perustuvat päätökset ovat aina parempia kuin pelkät arvaukset. Tietoon perustuvien tuotteiden ja palveluiden myötä olemassa olevien tietokokonaisuuksien määrä kasvaa nopeasti myös yrityksissä, jotka perinteisesti eivät ole olleet tietointensiivisiä. Se luo ongelmia ja kysynnän uusille ratkaisulle ja menetelmille, sanoo tutkimusjohtaja Hans Werner tutkimusyhtiö Radar Groupista.

Big Datan liiketoimintahyödyt ovat suuria, mutta vielä tutkimattomia

Yksi tutkimuksen keskeisistä tuloksista on se, että pohjoismaiset organisaatiot eivät ole vielä löytäneet kaikkein kehittyneimpiä liiketoiminnan-analytiikan ratkaisuja. Vain 38 prosentissa tutkittujen yritysten johtoryhmistä keskustellaan Big Datasta, keskittyen pääasiassa kustannus- ja tekniikkakysymyksiin – ei siihen, miten analyyseja ja tuloksia voitaisiin käyttää. Lisäksi tutkimus osoittaa, että vain 52 prosenttia ruotsalaisista organisaatioista käyttää keskeisiä suorituskyvyn mittareita arvioidessaan tietoanalyysihankkeiden vaikutuksia.

Keskeiset syyt siihen, miksi pohjoismaiset yritykset päättivät investoida Big Datan analysoimiseen olivat kannattavuusanalyysit sekä kustannusten alentaminen. Suhteellisen harvat organisaatiot näkivät vielä valtavaa potentiaalia asenneanalyyseissä ja pitkän aikavälin trendien tunnistamisessa Big Dataa analysoimalla.

“Useilla yrityksillä on arvokasta tietoa kohdeyleisöstään ja markkinoista, mutta ei työkaluja ja osaamista muuttaa tätä strategiseksi tiedoksi. Ja minun täytyy sanoa, että olin yllättynyt, että vain puolet vastanneista sanoivat pystyvänsä mittaamaan analyysityönsä vaikutuksia”, kommentoi Hardy Nelson.

Tanska johtaa kehitystä, Suomi laahaa perässä

Pohjoismaisissa tuloksissa on huomattavia eroja Big Datan priorisoinnin suhteen:

  Ei prioriteetti (%) Matala prioriteetti (%) Korkea prioriteetti (%)
Tanska 8 29 63
Suomi 50 30 20
Norja 32 30 38
Ruotsi 29 30 41

Tietoa tutkimuksesta

Kysely suoritettiin vuoden 2012 maaliskuun ja huhtikuun aikana IT-päälliköille sekä tietovarastoista ja liiketoiminta-analytiikasta vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastasi yhteensä 450 henkilöä Ruotsista (193), Norjasta (91), Tanskasta (76) ja Suomesta (90). Osanottajat edustavat sekä julkisia organisaatioita sekä yksityisiä yrityksiä toimialoilta, joissa työskennellään suurien tietomäärien kanssa.

Lisätietoja:

SAP Nordics
Director Integrated Communications
Susanne Kapfer
T: +46 (0)8 587 700 00
M: +46 (0)733 587 798
susanne.kapfer@sap.com

SAP
SAP on maailman johtava liiketoimintaratkaisujen* toimittaja. SAP tarjoaa sovelluksia ja palveluita, joiden avulla kaikenkokoiset yritykset yli 25 toimialalla voivat menestyä paremmin. SAP auttaa yli 190 000 asiakasta yli 120 maassa toimimaan kannattavasti, uudistumaan jatkuvasti ja kasvamaan kestävästi. SAP on listattu useissa eri pörsseissä, muun muassa Frankfurtin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja www.sap.com/finland

*SAP määrittelee liiketoimintaratkaisuihin kuuluviksi toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät sovellukset.