>

HR-teknologian 10 trendiä vuonna 2014

On jälleen se aika vuodesta, kun tutkijat, organisaatiot sekä mielipidevaikuttajat kertovat ennusteitaan IT-trendeistä tulevalle vuodelle. Nyt ohjelmistoyhtiö SAP:n tytäryhtiö SuccessFactors on listannut vuoden 2014 kymmenen tärkeintä HR-teknologian trendiä:

1. HR-toimintoihin liittyvä data on turvassa pilvessä. Oikein toteutettuna pilvi on yhtä turvallinen vaihtoehto kuin yritysten omissa tiloissa pyörivät ratkaisut.

2. Pelillistäminen on tullut jäädäkseen. Työnantajalle pelillistäminen on paras tapa viestiä Y-sukupolven huippuosaajille sekä sitouttaa ja kouluttaa heitä.

3. Sosiaalisen median integrointi johtaa parempaan viestintään ja yhteistyöhön. Ohjelmistot, joihin on upotettu sosiaalisen median ominaisuuksia osana päivittäisiä prosesseja (verrattuna erillisten alustojen käyttöön), ovat optimaalisia työvälineitä.

4. Virtualisointi ja globalisaatio muuttavat työyhteisöjä. Työnantajien on pakko olla innovatiivisempia erilaisten yhteistyötä helpottavien työkalujen käyttämisessä, kun etätyöjärjestelyt lisääntyvät maiden rajojen ulkopuolella.

5. Läpi toimintojen työskentelevistä innovaatiotiimeistä tulee normi, jolla parannetaan luovuutta, tuottavuutta ja laatua. HR:n tulee tehdä yhteistyötä muiden osastojen kanssa nähdäkseen mikä toimii ja soveltaa yhteistyössä syntyviä parhaita käytäntöjä, jotka auttavat henkilöstöhallinnon tavoitteiden saavuttamisessa.

6. Pilvipalvelut ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen tukevat liiketoiminnan tavoitteita vähentämällä infrastruktuurin kustannuksia ja vapauttamalla henkilöstöresursseja strategiseen innovaatioon.

7. Mobiilityökaluista tulee entistä yleisempiä niin ylemmän johdon kuin tuotantotyöntekijöidenkin käytössä. Tiedonsaanti missä ja milloin tahansa nopeuttaa rekrytointia, parantaa tuottavuutta ja lisää tehokkuutta, mikä hyödyttää työntekijöiden lisäksi myös toimittajia ja asiakkaita.

8. HR:n tulee valjastaa Big Data käyttöönsä ja analysoida sen avulla liiketoiminnan suorituskykyä ja tuloksia. Oikean tiedon avulla yritykset voivat mitata HR-toimintojen vaikutusta liiketoimintaan, ennustaa työntekijöiden odotuksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, tunnistaa kriittiset puutteet osaamisessa ja kehittää yrityksen henkilöstöstrategioita nopeasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä.

9. Integraatio, konsolidointi ja erilaiset kokonaisratkaisut lisäävät järjestelmien, tietokantojen ja työkalujen yhteentoimivuutta. HR-osasto voi tehdä enemmän tietoon perustuvia päätöksiä henkilöstöhallinnossa keräämällä laadukasta tietoa läpi koko organisaation.

10. HR:n terminilogialle, mittareille, datamalleille ja järjestelmille tulee käyttöön globaalit, standardoidut määritelmät, mikä yhdistää henkilöstöhallinnon ammattilaiset ympäri maailman.

”Tietojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja se tuo muutoksia organisaation eri osien tapoihin toimia, mukaan lukien henkilöstöhallinto. Teknologia automatisoi henkilöstöhallinnon prosessit, jonka ansiosta HR-ammattilaisille jää enemmän aikaa analysoida informaatiota, tehdä kehitysehdotuksia tiedon pohjalta sekä seurata muutosten vaikutusta organisaation suorituskykyyn. Tämä vaatii henkilöstöhallinnossa työskenteleviltä uutta lähestymistapaa ja osaamista sekä rohkeutta omaksua muutokset”, sanoo SuccessFactorsin Pohjois-Euroopan johtaja Matti Karell. SuccessFactors on ohjelmistoyhtiö SAP:n tytäryhtiö ja se tarjoaa asiakkaille pilvipalveluihin pohjautuvia henkilöstöhallinnon ratkaisuja.

Lisätietoja:

Matti Karell, Pohjois-Euroopan johtaja, SuccessFactors

Puhelin: 0400 607 779

Sähköposti: matti.karell@sap.com