>

Suomessa onnistuneimmat SAP-järjestelmähankkeet Pohjoismaissa ja Baltiassa

Suomalaiset ERP-hankkeet valloittivat SAP:n järjestämän SAP Nordic Quality Awardsin kärkisijat

Liiketoimintaratkaisuja yrityksille tarjoava SAP järjesti Pohjoismaissa ja Baltiassa SAP Nordic Quality Awards -kilpailun, jossa etsittiin parhaiten toteutettuja SAP-ratkaisuihin pohjautuvia tietojärjestelmähankkeita. Suurten projektien kategoriassa (ratkaisulla yli 500 käyttäjää) kaikki kolme kärkisijaa menivät suomalaisille yrityksille: Millog Oy, Oy Hartwall Ab ja Wärtsilä. Menestystä täydensi YIT saavuttamalla kolmannen sijan keskisuurten (ratkaisulla 80-500 käyttäjää) projektien kategoriassa.

Vuosittain järjestettävä Nordic SAP Quality Awards -kilpailu etsii yrityksiä, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoimintahyötyjä onnistuneen SAP-ratkaisu avulla. Se myös antaa tunnustusta SAP-kumppaneille, jotka ovat menestyksekkäästi tukeneet asiakasyrityksiä niiden IT-hankkeessa.

Kilpailun voittaja Millog toimii Suomen Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tuottaa maavoimien puolustusmateriaalin kunnossapito- ja logistiikkapalveluita. Millog otti vuonna 2012 käyttöön korkeat tietoturvavaatimukset täyttävän SAP ERP-ratkaisun kunnossapidon, valmistuksen, logistiikan ja talouden tarpeisiin. SAP-ratkaisun Millogille toimitti IT-palveluyhtiö ATOS.

Hartwall saavutti SAP Quality Awards -kilpailun toisen sijan SAP HR -ratkaisuhankkeellaan. Hartwall käyttää järjestelmää henkilöstöhallintaan ja -johtamiseen koko yhtiössä. Ratkaisun toimitti Hartwallille IT-palveluyhtiö Capgemini Finland Oy vuonna 2012. Kolmannen sijan voitti Wärtsilän vuonna 2012 toteutettu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän päivityshanke, jonka toimitti IT-palveluyhtiö Accenture Finland. Wärtsilä hyödyntää ratkaisua liiketoiminnassaan maailmanlaajuisesti. Edellisten lisäksi YIT saavutti kolmannen sijan keskisuurten projektien kategoriassa. Yritysjärjestelyyn liittyvä IT-projekti valmistui 2013 SAP Finlandin tukemana.

”Haluamme SAP Quality Awards -kilpailun avulla tuoda esiin onnistuneita IT-hankkeita ja tunnistaa onnistumisen takana olevat parhaat käytännöt. Usein onnistuneet IT-hankkeet jäävät julkisuudessa taka-alalle epäonnistumisten saadessa valitettavasti suuremman huomion. Siksi olemme tyytyväisiä, että suomalaiset IT-hankkeet menestyivät erinomaisesti kilpailussa. Tämä kertoo sekä suomalaisten IT-ammattilaisten korkealuokkaisesta osaamisesta että yritysten ennakkoluulottomasta suhtautumisesta IT:n käyttöön liiketoiminnassa”, sanoo SAP:n Nordic Quality Manager Markku Martikainen.

”Yhteistä kaikille kolmelle suomalaishankkeelle oli se, että niissä kaikissa projekti- ja muutoshallinta oli hoidettu erinomaisesti. Käyttöönottoa helpottavat ja nopeuttavat best practise -toimintamallit sekä nykyaikaiset ketterät kehitysmenetelmät olivat hankkeissa laajasti käytössä. Myös johdon sitoutuneisuus ja mukanaolo oli poikkeuksellista. Samoin tietohallinnon ja liiketoiminnan välinen yhteistyö oli vakuuttavaa, mikä näkyy konkreettisina liiketoiminnan hyötyinä. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, oli käyttöönottoprojektin pysyminen aikataulussa ja budjetissa”, sanoo Martikainen.

SAP Quality Awards -kilpailussa menestyäkseen yritysten on täytettävä mahdollisimman hyvin SAP:n 10 laatuperiaatetta, mukaan lukien IT-hankkeen avainmittarit ja tulokset, kuten:

– Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen

– Laatu, kustannukset ja implementoinnin nopeus

– Jatkuva asiakkaan henkilöstön sitouttaminen ja hyvä käyttökokemus

– Onnistunut hankkeen miehitys, hallintotapa sekä riskien ja muutoksenhallinta

Lisätietoja:

Markku Martikainen, SAP Nordic Quality Manager

Puhelin: +358 50 551 2404

Sähköposti: markku.martikainen@sap.com