>

SAP:n datakeskukset toimivat jatkossa 100 prosenttisesti uusiutuvalla sähköllä

HelsinkiOhjelmistoyhtiö SAP:n datakeskukset ja toimitilat saavat energiansa 100 prosenttisesti uusiutuvasta sähköstä vuodesta 2014 alkaen. Muutos auttaa yhtiötä pienentämään hiilijalanjälkeään varsinkin kun SAP:n liiketoiminta siirtyy yhä enenevissä määrin pilvipalveluihin. Samalla SAP auttaa myös asiakkaitaan eliminoimaan hiilidioksidipäästöjä siirtämällä asiakkaiden järjestelmiä käytettäväksi pilvestä.

Tiedot käyvät ilmi SAP:n tuoreesta vuosikertomus- ja yhteiskuntavastuuraportista 2013 SAP Integrated Report, jonka mukaan yhtiön keskimääräinen energiatehokkuus pysyi muuttumattomana, mutta kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 32,4 grammaan (CO2-ekv) per yksi tuotettu euro. Vastaava luku vuonna 2012 oli 30,0. Koska SAP:n asiakkaiden järjestelmät ovat siirtyneet suuressa määrin SAP:n datakeskuksiin pilvipalveluiksi, lasketaan ne nyt osaksi SAP:n kokonaispäästöjä. Siksi yhtiön absoluuttiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 12 prosenttia.

SAP on määritellyt uudelleen tavoitteensa vähentää liiketoimintansa aiheuttamia kasvihuonekaasuja vuoden 2000 tasolle vuoteen 2020 mennessä. Yhtiö on käynnistänyt useita eri hankkeita päästäkseen tavoitteeseensa, kuten esimerkiksi investoimalla 3 miljoona dollaria Livelihoods Fund -projektiin, jonka puitteissa istutetaan puita ja toteutetaan puhtaan energian projekteja eri alueiden ekosysteemin palauttamiseksi sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti. SAP ja muut Livelihood Fund -projektiin osallistuneet tahot ovat istuttaneet yli 100 miljoonaa puuta Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa.

SAP:n vuosikertomuksesta muita esiin nousseita ei-numeraalisia tuloksia olivat:

– 89 prosenttia henkilöstöstä on samaa mieltä sen kanssa, että kestävän kehityksen tulee olla strateginen prioriteetti SAP:lle.

– Naisten osuus SAP:n työvoimasta kasvoi 31 prosenttiin vuonna 2013. Vuonna 2012 vastaava luku oli 30 prosenttia. Naisten osuus johto- ja esimiestehtävissä kasvoi 21,2 prosenttiin 20,8 prosentista.

– Vaikkakin henkilöstön sitouttamista mittaava luku laski hiukan viime vuodesta, on SAP:n saama 77 prosenttia (79 % vuonna 2012) silti toimialan korkein luku.

Maailman johtava liiketoimintaratkaisujen toimittaja SAP auttaa kaikenkokoisia yrityksiä ja toimialoja toimimaan paremmin. Tukitoiminnoista kulmahuoneeseen, varastosta myymälään, pöytäkoneesta mobiililaitteeseen – SAP auttaa ihmisiä ja organisaatioita toimimaan tehokkaammin yhdessä ja hyödyntämään liiketoimintatietoa entistä paremmin. SAP:n sovellukset ja palvelut auttavat yli 253 500 asiakasta yli 120 maassa toimimaan kannattavasti, uudistumaan jatkuvasti ja kasvamaan kestävästi. Lisätietoja www.sap.com ja www.sap.com/finland

Aiheeseen liittyvät / Yhteyshenkilöt

Harri Kammonen

Lehdistökontakti

SAP Finlandin lehdistökontaktit,
Viestintätoimisto Manifesto

harri.kammonen@manifesto.fi
+358 40 5001120