>

Tutkimus: Kuluttajat toivovat yrityksiltä tekstiviestejä mobiilisovellusten sijaan

Ohjelmistoyhtiö SAP on julkistanut 12 maassa toteuttamansa tutkimuksen, joka selvitti kuluttajien asenteita yritysten mobiiliviestintää kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mitkä mobiiliteknologiat ovat yrityksille tehokkaimpia asiakkaiden hankinnassa, aktivoinnissa ja vuorovaikutuksen synnyttämisessä. Tulosten mukaan kuluttajat toivovat yritysten käyttävän tekstiviestiä mobiilissa asiakasviestinnässään. Tutkimukseen vastasi 2 700 yli 18-vuotiasta aikuista.

Tutkimus osoittaa, että mobiilisovellusten kulutus on kypsymässä ja kuluttajien mieltymykset mobiiliviestinnän tapoihin yritysten kanssa ovat muuttumassa. Kahdeksan kymmenestä (81 %) vastaajasta kertoi toivovansa yritysten mobiiliviestinnältä yksinkertaisuutta, kuten tekstiviestiä, erillisen mobiilisovelluksen sijaan. Lisäksi 70 prosenttia vastaajista kertoi, että tekstiviesti on hyvä tapa saada heidän huomionsa ja 64 prosenttia oli sitä mieltä, että tekstiviestejä tulisi käyttää useammin. Tulokset osoittavat, että yksinkertaisen tekstiviestinnän ottaminen osaksi yrityksen monikanavastrategiaa tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia sitouttaa asiakkaita.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat toivovat yksinkertaisempia tapoja olla vuorovaikutuksessa brändien ja yritysten kanssa. Mobiilisovellusten kasvavan määrän aikaansaama ikoniähky mobiililaitteiden näytöillä on saanut kuluttajat pohtimaan sovellusten käyttöään: kolme neljäsosaa (74 %) vastaajista kertoi harkitsevansa useiden sovellusten poistoa puhelimestaan vähäisen käytön vuoksi. 68 prosenttia vastaajista kertoi älypuhelimessaan olevan enemmän sovelluksia kuin mitä he todellisuudessa tarvitsevat. Lisäksi 71 prosenttia vastaajista koki ärsyttäväksi sen, että eri sovelluksia käytettäessä keskustelut hajautuvat eri paikkoihin eivätkä niihin liittyvät viestit ole löydettävissä yhdestä paikasta. Kuluttajat kokevat tekstiviestin tutkimuksen mukaan nopeaksi (67 %) ja käteväksi (56 %) tavaksi viestiä.

“Näemme kuluttajien matkapuhelinten käytössä selvää kypsymistä – mobiilisovellusten perään ei kysellä samalla tavalla kuin aikaisemmin”, kertoo johtaja Sethu M., SAP Mobie Services -divisioonasta. ”Kuluttajat haluavat sitoutua tuotemerkkeihin ja yrityksiin omilla ehdoillaan. He haluavat yksinkertaisuutta ja käyttää mobiilikanavaa, joka vastaa kulloinkin parhaiten heidän tarpeisiinsa. Tämä tutkimus osoittaa, että tekstiviesti voi olla yritykselle monesti paras ja kilpailuetua tuova tapa viestiä.”

Tekstiviestinnän vuorovaikutus hyödyttää yrityksiä

Tutkimuksessa kartoitettiin selkeitä hyötyjä, joita tekstiviestintä tuo sitouttaessa asiakkaita mobiiliympäristössä. Kolme neljäsosaa vastaajista koki tekstiviestinnän parantavan brändimielikuvaa sanomalla, että tuntevat hallitsevansa palvelua ollessaan vuorovaikutuksessa logistiikkayritysten (81 %), pankkien (78 %) ja kuljetusyritysten (76 %) kanssa. Vastaajat lisäksi kokivat, että logistiikkayritykset (82 %), pankit (80 %), kuljetusyritykset (79 %) ja yhteisöpalvelut (72 %) helpottavat heidän elämäänsä viestiessään tekstiviesteillä.

Tekstiviestintä on toimiva tapa vahvistaa asiakkaiden luottamusta erityisesti rahoitus- ja liikennepalveluita tarjoavissa yrityksissä. 78 prosenttia tutkimukseen vastaajista oli sitä mieltä, että tekstiviestintää hyödyntävät pankit pitävät huolta tietoturvasta, asiakkaiden identiteettitiedoista sekä rahoista. 77 prosenttia vastaajista piti tekstiviestein tehtävää liikennetiedotusta osoituksena siitä, että asiakkaiden turvallisuudesta pidetään huolta ja heidät pyritään saamaan matkakohteeseen ajoissa.

Lisätietoja ja tutkimusraportti

Lisätietoja tutkimuksesta

Haastatteluihin osallistui 2700 yli 18-vuotiasta aikuista, jotka omistavat älypuhelimen. Tutkimus toteutettiin 12 maassa: Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Australiassa, Hong Kongissa, Kiinassa, Malesiassa, Singaporessa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kesä- ja heinäkuussa 2014. Tutkimuksen toteutti Lontoossa toimiva riippumaton tutkimusyritys Loudhouse Consultancy.