>

Taira Tepponen ohjelmistoyhtiö SAP Finlandin uudeksi maajohtajaksi

Ohjelmistoyhtiö SAP Finland Oy:n uudeksi maajohtajaksi on nimitetty Taira Tepponen. Hän siirtyy tehtävään yhtiön suurista asiakkuuksista Pohjoismaissa vastaavan myyntijohtajan paikalta. Vuodesta 2010 alkaen SAP:in Suomen maajohtajana toiminut Marika Auramo siirtyy yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian maiden innovaatiojohtajaksi (Nordic Head of Innovation). Nimitykset ovat astuneet voimaan 1.10.2014 alkaen.

Taira Tepponen aloitti SAP:in palveluksessa vuonna 2001. Hän on toiminut yhtiössä erilaisissa myynnin tehtävissä ja vastannut SAP:in asiakkuuksista useilla toimialoilla, esimerkiksi high technology -toimialalla. Ennen Suomen maajohtajaksi siirtymistään hän toimi kolmen vuoden ajan myyntijohtajan tehtävissä vastaten SAP:in suurista asiakkuuksista Pohjoismaissa.

”Otan maajohtajan tehtävät innolla vastaan, sillä yhtiönä SAP on mielenkiintoisessa tilanteessa. Olemme kovaa vauhtia muuttumassa pilvipalveluyritykseksi ja uudet teknologiset innovaatiomme tarjoavat erinomaiset lähtökohdat palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme eri toimialoilla. SAP on myös menestynyt hyvin Suomen markkinoilla. Liiketoimintamme on kasvanut kaksinumeroisin luvuin Suomessa viimeisten vuosien aikana huolimatta IT-investointien yleisestä laskusta. Arvioimme esimerkiksi pilvipalvelujen liiketoimintamme kasvavan kolminumeroisin luvuin tämän vuoden aikana”, sanoo Taira Tepponen.

”Tavoitteemme on edelleen kasvattaa SAP:in liiketoimintaa Suomen markkinoilla. Tämä tarkoittaa uusien asiakkuuksien saamista, mutta myös yhteistyön syventämistä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kiihdytämme suomalaisten yritysten, esimerkiksi perusteollisuuden, siirtymistä pilvipohjaisten sovellusten käyttäjiksi. Siksi myös etsimme uusia pilvipalvelukumppaneita ekosysteemiimme Suomessa”, Tepponen linjaa.

Marika Auramo johtaa jatkossa SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden Innovaatiot-yksikköä, jonka tehtävänä on tukea yrityksiä uusien liiketoimintainnovaatioiden kehittämisessä nykyaikaisen teknologian avulla. SAP:in innovaatioratkaisujen keihäänkärkiä ovat pilviteknologia, mobiiliratkaisut ja liiketoiminta-analytiikka. Jo tänä päivänä ne muodostavat suurimman osan SAP:n ohjelmistoliiketoiminnasta Pohjoismaissa.

”Tehtäväni innovaatiojohtajana on auttaa SAP:in asiakkaita hyödyntämään uusinta teknologiaa tavalla, joka synnyttää liiketoimintainnovaatioita ja lisää yritysten kilpailukykyä. Tämä tarkoittaa muun muassa mobiiliratkaisujen laajempaa käyttöönottoa, big datan parempaa hyödyntämistä sekä uudenlaisien sovellusten käyttö- ja hankintamallien kehittämistä, esimerkiksi pilveä hyödyntäen. Tämän päivän teknologia on niin pitkälle kehittynyttä, että se tarjoaa yrityksille aidon mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiseen”, sanoo Marika Auramo.

SAP Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 115 miljoonaa euroa. SAP:in palveluksessa Suomessa on 115 työntekijää, jotka työskentelevä pääasiassa myynnin ja konsultoinnin tehtävissä. Yhtiön Suomen pääkonttori sijaitsee Espoossa.