>

IDC: IT ja innovaatiot entistä strategisemmassa roolissa pohjoismaisissa yrityksissä

Tutkimusyhtiö IDC ja ohjelmistoyhtiö SAP ovat julkaisseet uuden markkina-analyysin pohjoismaisten yritysten tulevaisuuden tietotekniikkapanostuksista. IDC:n mukaan käytännössä kaikki yritysten strategiset IT-investoinnit vuoteen 2020 tultaessa kohdistuvat ns. kolmansiin teknologia-alustoihin ja ratkaisuihin. Vuosi 2015 nähdään vedenjakajana, jolloin IT-investointien painopiste siirtyy puhtaasta tehostamisesta ja parantamisesta innovaatioiden synnyttämiseen.

IDC:n raportti ”Nordic Business Transformation – Taking Advantage of the 3rd Platform” analysoi siirtymää kohti kolmansien teknologia-alustojen käyttöä. Kolmannet teknologia-alustat perustuvat neljään keskeiseen osa-alueeseen:

  • Pilviarkkitehtuuri ja -liiketoimintamallit
  • Mobiili ensisijaisena sovellusten käyttötapana
  • Big data ja analytiikka päätöksenteon tukena
  • Sosiaalinen liiketoiminta uuden liiketoiminnan perustana

IDC:n selvityksen mukaan pohjoismaisten yritysten päätöksentekijät eri liiketoiminta-alueilla kokevat IT:n entistä strategisempana ja siten myös entistä keskeisempänä osana yrityksen arvonmuodostusprosessia.Tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijät ovat asiakaskokemus, liiketoimintamallien muutos ja liiketoiminnan innovaatiot. Jotta nämä toteutuisivat yrityksessä, IT-yksikön tulee varmistaa, että organisaatiossa on selvä innovaatiovastaava. Siksi IDC:n mukaan IT-yksikkö tulisi jakaa kahteen osaan toisen osan vastatessa infrastruktuurista ja toisen innovaatioista.

Yritysten valmistautuessa digitaaliseen tulevaisuuteen niiden innovaatioprojektien tulee kohdistua pääasiassa asioiden internetin, käyttökokemuksen sekä langattomuuden edistämiseen. Yritysten on varmistettava, että uudet teknologiat integroituvat aidosti nykyiseen tietotekniikkaympäristöön. IDC:n mukaan yritykset ajautuvat tässä tehtävässä ongelmiin, mikäli ne eivät investoi oikeisiin teknologia-alustoihin. IDC myös korostaa, että tietotekniikkatoimittajien on täydennettävä omia ratkaisujaan asiakkaan toimialan ulkopuolisilla innovaatioilla.