>

SAP vie CRM:n digitaaliselle aikakaudelle

Ohjelmistoyhtiö SAP julkisti tänään SAP hybris -ratkaisun uudet työkalut, jotka mahdollistavat lennossa tehtävän asiakkaiden profiloinnin, digitaalisen liiketoiminnan ja yhteisöjen rakentamisen. Digitaalisessa liiketoiminnassa yritysten front ja back office -ratkaisujen on oltava yhteydessä toisiinsa reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa ihmisten, varastotilanteen, toimitusketjun, hinnoittelun ja asiakkaiden linkittämistä toisiinsa. Tämän ansiosta yritysten toiminta asiakasrajapinnassa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen tehostuvat.

“Yritykset eivät enää voi toimia vanhoja, siiloimaisia ratkaisuja käyttäen asiakasrajapinnassa. Asiakkaat ovat tänä päivänä vaativia ja digitaalisesti toimivia. He haluavat, että heidän tarpeensa tunnistetaan ja niihin vastataan heti”, sanoo SAP:n pääjohtaja Bill McDermott. “Perinteiset pilvipohjaiset CRM-teknologiat tekevät liiketoiminnasta monimutkaista, koska ne luotiin aikana ennen sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita. Yritykset etsivät nyt ratkaisuja, jotka ovat integroituja ja jotka yksinkertaistavat toimintoja asiakasrajapinnassa. Tavoitteena on helpottaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja sitouttaa heidät tiukemmin organisaatioon.”

SAP:n uusi lähestymistapa vie CRM:n kohti digitaalista liiketoimintaa. Jatkossa perinteinen markkinointi ja myynti muuttuvat asiakkaiden reaaliaikaiseksi personoinniksi, verkko- ja mobiililiiketoiminnaksi sekä sosiaaliseksi liiketoiminnaksi.

SAP hybriksen uudet työkalut yksinkertaistavat asiakasrajapinnan toimintaa ja antavat yritykselle yhden näkymän asiakkuuteen. Samalla asiakas saa personoidun palvelukokemuksen eri kanavissa. SAP hybris Profile -työkalu kokoaa yhteen asiakkaan ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen, kontekstin ja asiakaskäyttäytymisen muodostaen dynaamisen ja jatkuvasti muuttuvan asiakasprofiilin. Ratkaisu tarjoaa yritykselle mahdollisuuden reaaliaikaiseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen eri kanavissa jokaisen asiakkaan kanssa.

SAP hybris Customer Experience mahdollistaa monikanavaisuuden ja antaa visuaalisen kontekstualisoinnin asiakaskokemukseen. Työkalu sisältää myös responsiivisen sisällönhallinnan ratkaisun. Työkalut ovat integroituja muihin SAP hybris -ratkaisuihin.

“Kaiken kokoisten yritysten on panostettava entistä personoidumpaan asiakaskokemukseen. Avainkysymys on se, kuinka yritykset osaavat tulkita asiakkaiden käyttäytymistä ja hyödyntää tietoa palvelun personoinnissa”, sanoo Daniel Prytz, joka vastaa Pohjoismaissa SAP Customer Engagement & Commerce -liiketoiminnoista. “Olemme nyt luoneet CRM:n uudelleen palvelemaan reaaliaikaista ja verkottunutta liiketoimintaa.”

Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen tiedotteeseen