>

Marika Auramo johtamaan SAP:n palvelutoimialaa EMEA-alueella

Marika Auramo on nimitetty ohjelmistoyhtiö SAP:n palvelutoimialojen toimialajohtajaksi Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueella (EMEA). Hän siirtyy tehtävään SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden innovaatiojohtajan tehtävistä. Auramon tehtävänä on edistää asiakkaiden palveluliiketoimintojen digitalisaatiota 50 maassa.

Auramo on ollut SAP:n palveluksessa 16 vuotta, jonka aikana hän on toiminut useissa eri myynnin ja johdon tehtävissä. Ennen innovaatiojohtajan rooliaan hän toimi SAP Finland Oy:n maajohtajana 2010 – 2014 välisenä aikana. Auramo on ensimmäinen suomalainen, jonka vastuualue yhtiössä on näin laaja. Toimialajohtajana hänen vastuullaan on 50 maata käsittävä kokonaisuus EMEA-alueella lukuun ottamatta Saksaa, Venäjää ja vanhan Itä-Euroopan maita.

Auramo johtaa virtuaalitiimiä, joka yhdistää SAP:n maayhtiöt, niiden myynnin ja asiantuntijat. Hän tukee maiden myyntijohtajia, auttaa löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, osallistuu asiakashankkeisiin, vastaa myynnin investoinneista eri maissa sekä kouluttaa organisaatiota.

“Uusi tehtäväni on erittäin mielenkiintoinen, sillä digitalisaatio tulee seuraavaksi muuttamaan merkittävästi palveluliiketoimintaa. Palvelutoimiala on laaja käsittäen lukuisia eri aloja, kuten esimerkiksi konsulttiyhtiöt, matkatoimistot, lakiasiantoimistot, kuljetus- ja logistiikkayritykset sekä rakennusyritykset. Tehtäväni on auttaa maayhtiöitä kehittämään palveluratkaisujaan nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä sekä edistää palveluyritysten liiketoiminnan digitalisointia”, sanoo Auramo, jonka englanninkielinen titteli on SAP General Manager Services Industries EMEA.

”Tällä hetkellä mielenkiintoisimpina palveluliiketoiminnan alueina näen lentokentät ja satamat sekä rakennusteollisuuden. Digitalisaation avulla voidaan kehittää älykkäämpiä lentokenttiä, satamia ja rakennuksia sekä kokonaisia kaupunkeja. Esimerkiksi Lähi-idässä on meneillään erittäin mielenkiintoisia hankkeita liittyen lentomatkustamiseen. Samoin Hampurin satama on malliesimerkki digitalisaation edelläkävijästä”, Auramo linjaa.