>

Pilvi kiihdyttää SAP:n kasvua Suomen kasvu- ja pk-yritysten ERP-markkinassa

Ohjelmistoyhtiö SAP kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti Suomen pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien markkinassa.

Kasvun taustalla ovat pk-yritysten lisääntyneet investoinnit helppokäyttöisiin ja kustannustehokkaisiin pilvisovelluksiin sekä toisaalta kasvuyritysten tarpeet saada nopeasti käyttöönotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja. SAP:n vauhtia siivittää yhtiön vuosi sitten Suomen markkinoille tuoma pilvipohjainen SAP Business ByDesign –toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. SAP panostaa pk- yritysten ERP-markkinaan yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

”SAP:n pilvisovellusten myynti kasvoi kaksinumeroisin luvuin vuonna 2015 sekä suurten että pienten ja keskisuurten yritysten markkinassa. Erityisesti voimakasta kasvu oli pk-yrityksissä, jotka ovat nyt selvästi löytäneet pilviteknologian liiketoiminnalle tarjoamat hyödyt”, sanoo SAP Finland Oy:n maajohtaja Taira Tepponen.

Pilviteknologian etuja pk-yrityksille ovat muun muassa liiketoiminnan tarpeen mukainen skaalautuvuus; käyttöön perustuva läpinäkyvä ja ennakoitava hinnoittelu; valmiiksi määritellyt liiketoimintaprosessit; nopea käyttöönotto; pitkälle kehitetty helppokäyttöinen käyttöliittymä; sekä mobiilikäyttö eri päätelaitteilla.

SAP Business ByDesign sisältää kaikki pk-yrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen tarvitsemat toiminnallisuudet, kuten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin, ostotoiminnan, asiakaspalvelun ja toimitusketjun hallinnan ratkaisut. Se toimii reaaliaikaisen SAP HANA -teknologia-alustan päällä, joten yrityksellä on koko ajan ajantasainen näkymä yrityksen liiketoiminnan ja talouden tilanteeseen. SAP Business ByDesignilla on maailmalla yli kolme tuhatta asiakasyritystä, yli 75 000 käyttäjää ja 19 maaversiota.

Suomessa SAP Business ByDesign on käytössä muun muassa Nokiaan kuuluvassa Nokia Technologies -yksikössä, jossa ratkaisun käyttöönottohanke kesti vain 10 viikkoa.

”Tärkeää hankkeen onnistumisessa oli se, että otimme käyttöön ratkaisun vakiotoiminnallisuudet ilman aikaa vievää räätälöintiä. Olimme myös määritelleet hankkeen laajuuden tarkasti ja pysyimme sovituissa raameissa”, sanoo liiketoiminnan prosessi- ja järjestelmäkehityksestä vastaava johtaja Jonna Jauhiainen Nokia Technologiesta.

Kumppaneiden kautta pk-markkinaan

Pk-yritysten kiinnostus pilvisovelluksia kohtaan on hyödyttänyt myös SAP:n suomalaisia kumppaniyrityksiä, jotka toteuttavat suurimman osan pk-yritysten SAP-hankkeista. Tästä esimerkkinä SAP-konsultointi- ja palveluyritys Headstart, joka tekee laajaa yhteistyötä SAP:n kanssa Suomessa.

”Konsulttimme ovat ottaneet SAP Business ByDesign -ratkaisun innostuneena vastaan. Ratkaisu on kokemuksemme mukaan houkutteleva niin kasvaville pk-yrityksille kuin Suomessa toimivien kansainvälisten yritysten tytäryhtiöillekin. Headstart tarjoaa ratkaisun käyttöönotto-, ylläpito- ja jatkokehityspalveluja. Voimme toteuttaa asiakkaille myös kansainvälisiä projekteja globaalin United VARs -kumppaniverkostomme kautta yli 70 maassa”, sanoo Headstart Oy:n toimitusjohtaja Pasi Mantila.

”Tarvitsemme Headstartin kaltaisia ammattitaitoisia kumppaneita, jotka ymmärtävät pilvipohjaisen toiminnanohjauksen lisäksi myös liiketoiminnan prosessit ja kasvu- ja pk-yritysten tavat toimia”, Tepponen sanoo.

Headstart:

Headstart toimii asiakkaan kumppanina mahdollistaen yritysten liiketoiminnan kehittämisen SAP-teknologiaa hyödyntämällä ja toimittamalla yrityksille SAP-ratkaisut koko elinkaaren ajan. Suomen merkittävimpiin liiketoiminnan kehittäjiin sekä SAP-palveluyrityksiin lukeutuva Headstart työllistää noin 50 kokenutta SAP-konsulttia. Headstart on lisäksi Suomen edustaja kansainvälisessä United VARs – SAP-jälleenmyyntikumppanien yhteisössä, jonka kautta palvelut ulottuvat yli 70 maahan. Lisätietoja www.headstart.fi ja www.united-vars.com.