>

​Cargotecilla paras SAP-järjestelmähanke Euroopassa

Ohjelmistoyhtiö SAP järjesti SAP EMEA Quality Awards -kilpailun, jossa etsittiin parhaiten toteutettuja SAP-ratkaisuihin pohjautuvia tietojärjestelmähankkeita Euroopassa. Suomalainen Cargotec voitti kilpailun Innovation-sarjan globaalilla SAP SuccessFactors -järjestelmähankkeellaan.

SAP SuccessFactors on SAP:n pilvipohjainen henkilöstöhallinnon ratkaisu. Cargotecin implementointikumppanina toimi SAP SuccessFactors -hankkeisiin erikoistunut konsulttiyritys Effective-People.

Vuosittain järjestettävä SAP Quality Awards -kilpailu etsii yrityksiä, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoimintahyötyjä onnistuneen SAP-ratkaisun avulla. Se myös antaa tunnustusta SAP-kumppaneille, jotka ovat menestyksekkäästi tukeneet asiakasyrityksiä niiden IT-hankkeissa.

Cargotecin voittamassa Innovation-sarjassa palkitaan yrityksiä, jotka ovat onnistuneesti ottaneet käyttöön nykyaikaista pilvi- tai mobiiliteknologiaa. Tuomariston perustelut Cargotecin valinnalle olivat:

  • Hankkeessa oli kyse liiketoimintalähtöisestä strategisesta HR-projektista, joka tukee Cargotecin liiketoimintastrategiaa ja liiketoiminnan kehitystä. Selkeä näyttö siitä, että muutoshanke tuotti odotetut liiketoimintahyödyt.
  • Vahva projektinhallinta ja selkeät vastuut hankkeen toteuttamiselle. Kokenut projektiryhmä seurasi tarkoin SuccessFactors-pilvisovelluksen projektimenetelmiä ja integroi sen menestyksekkäästi Cargotecin omiin menetelmiin.
  • Erinomainen viestintä, sidosryhmien hallinta ja tehokas hallintorakenne. Erittäin tiivis yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon sekä käyttöönottokumppanin kesken.
  • Hankkeen johtoajatuksena oli yksinkertaisuus sekä standardoituihin prosesseihin tukeutuminen. Cargotec implementoi järjestelmän 51 maassa 8 kuukauden aikana.

“Faktapohjainen ihmisten johtaminen on avaintekijä strategian onnistuneessa implementoinnissa sekä yrityksen kilpailukyvyn varmistamisessa,” sanoo Cargotecin Mikko Pelkonen, Senior Vice President, HR. ”Haluan kiittää meidän erinomaista projektitiimiä ja ahkeraa HR-yhteisöä, jotka ovat tämän saavutuksen takana. Palkinto on loistava osoitus siitä, että olemme rakentamassa Cargotecista johtavaa ja suorituskykyistä yritystä toimialallaan. Tässä tehtävässä kehittämällämme HR-platformilla on tärkeä rooli.”

”Haluamme SAP Quality Awards -kilpailun avulla tuoda esiin onnistuneita IT-hankkeita ja tunnistaa onnistumisen takana olevat parhaat käytännöt. Cargotecin hankkeen menestys erityisesti Innovation-sarjassa kertoo sen, että suomalaiset yritykset ovat lähteneet ennakkoluulottomasti hyödyntämään uusinta pilviteknologiaa liiketoiminnassaan”, sanoo SAP:n Nordic Quality Manager Markku Martikainen.

SAP Quality Awards -kilpailu

SAP Quality Awardseissa kilpaillaan kolmessa eri kategoriassa: Innovation, Business Transformation ja Fast Delivery. SAP Quality Awards -tuomaristo koostuu SAP:n asiantuntijoiden lisäksi ulkopuolisista asiantuntijoista yliopisto- ja konsultointitoimialoilta.

Menestyäkseen SAP Quality Awards -kilpailussa yritysten on täytettävä mahdollisimman hyvin SAP:n 10 laatuperiaatetta, mukaan lukien IT-hankkeen avainmittarit ja tulokset, kuten:

  • Tavoitteiden määritteleminen varhaisessa vaiheessa
  • Aikataulun hallinta ja projektin tehokas seuranta
  • Yhteistyö sidosryhmien kanssa
  • Projektissa on oikea osaaminen ja motivoituneet henkilöt
  • Soveltuvan menetelmän valinta ja suunnitelma laadun varmistamiseksi
  • Riskien tunnistaminen ja hallinta

 

Lisätietoja:

Heini Kämi, Director, Human resources roadmaps, processes and tools
Puhelin: +358 40 8334528

Sähköposti: heini.kami@cargotec.com

Markku Martikainen, SAP Nordic Quality Manager

Puhelin: +358 50 551 2404

Sähköposti: markku.martikainen@sap.com