>

Helsingin yliopisto siirtyy rullaavaan budjetointiin ja ennustamiseen SAP:n avulla

Helsingin yliopisto ottaa käyttöönsä SAP Business Planning and Consolidation -ratkaisun talouden budjetointiin ja ennustamiseen sekä henkilöstösuunnitteluun.

Uuden ratkaisun myötä Helsingin yliopiston talouden suunnittelu- ja budjetointimalli muuttuu kerran vuodessa tehtävästä budjetista 12 kuukauden rullaavaan budjetointiin ja ennustamiseen. SAP BPC -ratkaisu mahdollistaa yliopistolle myös pitkän aikavälin talouden tarkastelun sekä henkilöstösuunnittelun. SAP BPC -ratkaisu korvaa yliopiston nykyisen erillisjärjestelmän vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoprojektista vastaa SAP:n kumppani Fujitsu Finland.

”Uusi ratkaisu päivittää Helsingin yliopiston talouden budjetoinnin ja ennustamisen nykyaikaan. Olemme Suomessa – ja Euroopassakin edelläkävijöiden joukossa – joka käyttää SAP BPC -ratkaisua”, sanoo Head of Financial and HR Systems and Reporting Jere Reinikainen Helsingin yliopistosta. ”Rullaavan budjetoinnin malli tuo joustavuutta ja reagointikykyä talouden suunnitteluun ja ennustamiseen. Ja mikä tärkeintä voimme jatkossa tehdä talouden tarkastelua myös useamman vuoden aikajänteellä”, Reinikainen jatkaa.

”SAP BPC -ratkaisu on saanut vahvan markkina-aseman kolmen viime vuoden aikana Suomessa. Se on laajasti käytössä yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja nyt myös yliopistomaailma on Helsingin yliopiston johdolla siirtymässä sen käyttäjäksi. SAP BPC:n menestyksen myötä sen kumppaniverkosto on kasvanut, joten asiakkaille on tarjolla osaavia suomalaisia käyttöönottokumppaneita. Kysyntää lisää myös SAP:n seuraavan sukupolven S/4 HANA -yrityssovellusten kasvava käyttöönotto, johon SAP BPC on integroitu”, sanoo Solution Sales Executive Rolle Hilakari SAP Finland Oy:stä.

Helsingin yliopiston nykyinen budjetoinnin järjestelmä on ollut yliopiston käyttämästä SAP:n taloushallinnon ERP-järjestelmästä erillinen www-pohjainen ratkaisu. Tiedonsiirto järjestelmien välillä tapahtui kerran vuorokaudessa ja edellytti käyttäjiltä useampia manuaalisia työvaiheita. Tämä vei työaikaa ja lisäsi virheiden mahdollisuutta. ”SAP BPC:n käyttöliittymänä toimii helppokäyttöinen excel-pohjainen EPM-sovellus, joka on suoraan yhteydessä SAP BW -tietovarastoon”, toteaa Senior Financial advicer Santtu Karivalo Helsingin yliopistosta. Koska SAP BPC integroituu suoraan SAP:n järjestelmiin, päivittyvät tiedot jatkossa reaaliaikaisesti järjestelmien taustalla olevaan SAP BW on HANA -tietovarastoon. Budjetoinnin ja ennustamisen prosessi tehostuu ja nopeutuu.

SAP BPC -ratkaisu mahdollistaa yliopistolle myös henkilöstösuunnittelun osana budjetointiratkaisua. Sen avulla yliopisto voi tehdä henkilötason suunnitelmia ja vastata kysymyksiin, miten henkilöstö muuttuu ja miten yliopisto rekrytoi tulevaisuudessa.

Helsingin yliopisto on myös käynnistänyt järjestelmähankkeen, jonka aikana se ottaa käyttöön SAP:n seuraavan sukupolven SAP S/4 HANA -yrityssovellukset taloushallinnan tarpeisiin. Käyttöönotto tapahtuu toukokuussa 2017. Tällä hetkellä Helsingin yliopistolla on käytössään SAP:n talous- ja henkilöstöhallinnon aikaisemmat ERP-versiot.

 

Lisätietoja:

Santtu Karivalo, Senior Financial advicer, Helsingin yliopisto

E-mail: santtu.karivalo@helsinki.fi

Jere Reinikainen, Head of Financial and HR Systems and Reporting, Helsingin yliopisto

E-mail: jere.reinikainen@helsinki.fi