Monikanavaiset myrskytuulet muuttavat bisnestä | SAP Innovation Forum 2017

Liiketoiminnassa puhaltavat nyt muutoksen myrskytuulet. SAPin S/4HANA on uuden arkkitehtuurin kulmakiviä, jonka avulla monikanavaisuuden haasteisiin vastataan.

Monikanavaisuus on yksi toimitusketjunhallinnan merkittävimmistä muutosajureista. Asiakaskokemuksen pitää olla yhtenäinen kanavasta riippumatta.

Kauppaa käyvät yritykset segmentoivat markkinaa entistä tarkemmin, optimoivat hankinta- ja logistiikkaratkaisujaan sekä verkostoituvat keskittyen ydinliiketoimintaansa. Sama näkyy myös B2B-liiketoiminnassa: Toimitusrytmit ovat nopeampia, toimituserät pienempiä, yhteistoiminta verkostojen ja alihankkijoiden kanssa aktiivista sekä tiedon välittäminen reaaliaikaista.

Globalisaation myötä yritysten sijainti ja kellonaika ovat jo menettäneet painoarvonsa, mutta IOT:n ja digitalisaation hyödyntäminen ovat vasta alussa. Yrityksen operatiiviselta johdolta vaaditaan nopeita päätöksiä sekä ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta uudistaa toimintaa.

Uusien digitaalisten palveluiden ja toimintatapojen käyttöönotossa järjestelmäarkkitehtuurin rooli onkin iso. Järjestelmät kun eivät saa estää tai hidastaa liiketoiminnan muutoksia.

Tähän haasteeseen SAPin S/4HANA pystyy vastaamaan. Toiminnanohjauksen digitaalista ydintä voidaan laajentaa erilaisilla pilvipalveluilla ja muokata liiketoiminnalle sopiva arkkitehtuuri. Sen ansiosta voit:

  • digitalisoida toimintoja
  • optimoida tilaus- ja toimitusketjun
  • ohjata reaaliajassa liiketoimintaa
  • tuottaa relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.

Ominaisuuksien avulla hallitset monikanavaista toimintaa ja asiakaskokemusta yhtenäisesti. Suoraviivaisempi arkkitehtuuri tarkoittaa myös edullisempia kehitys- ja ylläpitokustannuksia.

Maailma muuttuu ja teknologia kehittyy. Emme osaa edes arvata kaikkia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Aina on jotain odotettavaa, mutta mukaan kannattaa hypätä, sillä nopeat syövät hitaat. SAP-järjestelmien kehitystä hyödyntäneet yritykset ovat olleet markkinoiden voittajia aiemminkin.

Asko Paloniemi

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet osa Asko Paloniemen työarkea jo 30 vuotta. Sinä aikana hän on saanut seurata aitiopaikalta SAPin kehitystä ja käyttäjien matkaa R/3:n ajoista lähtien tämän päivän uuteen arkkitehtuuriin. Nyt Solteqin SAP-palvelujohtajana on hienoa olla mukana, kun asiakkaat digitalisoivat ja kehittävät koko liiketoimintaansa arkkitehtuurin avulla.

Solteq toimii SAP Innovation Forum -tapahtuman yhtenä tapahtumakumppanina. #SAPFORUM


Solteq on pitkäaikainen SAP-kumppani ja digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. He tarjoavat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Lue lisää: www.solteq.com