>

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden digitaalisiin taitoihin investoivat yritykset kasvavat nopeimmin

SAP:n tutkimuksen mukaan digitaaliseen kehitykseen panostavat johtajat odottavat 23% nopeampaa liikevaihdon kasvua seuraavan kahden vuoden aikana muihin johtajiin verrattuna. 80% näistä johtajista sanoo, että digitaaliseen muutokseen tähtäävät ponnistelut ovat lisänneet kannattavuutta. Muista johtajista tämän toteaa 53 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan johtajat, jotka ovat vieneet yrityksissään läpi laajoja digitaalisen muutoksen projekteja, raportoivat huomattavaa parannusta työntekijöiden sitoutumisessa verrattuna organisaatioihin, joissa hankkeita on ollut hyvin rajatusti. 64% laajoja digitaalisia hankkeita toteuttaneista johtajista sanoo työntekijöidensä olevan sitoutuneempia. Vastaava luku on 20 % yrityksissä, joissa hankkeita on ollut vain yhdellä liiketoiminta-alueella. Menestyneet transformaatioprojektit pohjautuvat ihmisiin, mikä kertoo työvoimaan ja heidän digitaalisiin taitoihin, tietoihin ja työtapoihin investoimisen tärkeydestä.

Tutkimuksen nimeltään “Four Ways Leaders Set Themselves Apart” toteutti the SAP Center for Business Insight group ja Oxford Economics. Puhelinhaastatteluissa oli mukana yli 3 100 liiketoimintapäättäjää 17 maasta, myös Pohjoismaista.

Digitaalinen muutos on kuitenkin muutakin kuin investoimista uusimpaan teknologiaan. 83% tutkimukseen vastanneista johtajista olettaa digitaalisen kehityksen muuttavan seuraavan kahden vuoden kuluessa tapaa, jolla lahjakkaita työntekijöitä johdetaan. Näin arvioi vain 37% niiden yritysten johtajista, jotka eivät olleet vielä aloittaneet digitaalista transformaatiota liiketoiminnassaan.

Koko organisaation läpi meneviä digitaalisia projekteja toteuttaneilla vastaajilla on kirkkaampi näkemys mahdollisista eduista, joita he saavat henkilöstöhallintoonsa. 71 prosenttia heistä sanoi, että digitaalinen kehitys helpottaa lahjakkaimpien ihmisten houkuttelemista ja talossa pitämistä. Muista vastaajista tätä mieltä oli 54 prosenttia.

Noin 52% yrityksistä, jotka olivat vieneet läpi digitaalisia muutosprosesseja, aikoi seuraavien kahden vuoden aikana luoda uusia rooleja teknologiseen kehitykseen peilaten. Muissa yrityksissä tämä prosenttiosuus oli 32.

”Tämän päivän johtavat yritykset asettavat työntekijänsä digitaalisen muutoksen strategiassa keskiöön”, sanoo Greg Tomb, SAP SuccessFactors-alueen johtaja. ”Tutkimus osoittaa, että menestyvä digitalisaatio riippuu ihmisistä. Innovatiivisimmat ja eniten eteenpäin katsovat yritykset ovat sitoutuneet investoimaan työvoimaansa tulevan varalle.”

Digitaaliset muutosprosessit ovat saaneet aikaan enemmän positiivista vaikutusta lahjakkaiden ihmisten talossa pysymiseen ja kehittymiseen USA:sta kotoisin olevissa yhtiöissä (19%) kuin monissa muissa, kuten brittiyrityksissä (8%), saksalaisissa (7%) tai meksikolaisissa (5%).