>

HMD Globalilla ja Keskolla parhaat SAP-hankkeet Pohjoismaissa ja Baltiassa

Ohjelmistoyhtiö SAP:n Quality Awards 2017 -kilpailussa etsittiin laadukkaasti toteutettuja yritysten liiketoimintaa tukevia SAP-tietojärjestelmähankkeita.

Pohjoismaissa ja Baltiassa kahden sarjan voittajat tulivat Suomesta. Kilpailussa on kaikkiaan kolme sarjaa. HMD Global Oy oli voitokas Business Transformation -sarjassa ja Kesko Oyj Innovation-sarjassa. Business Transformation -sarjassa toiseksi sijoittui Raisio Oyj ja Innovation-sarjan kolmas oli niin ikään suomalainen yritys, Kemira Oyj. Fast Delivery -sarjan voittajana palkittiin Novo Nordiskin SAP-hanke Tanskasta. Kilpailuun osallistuneita järjestelmäprojekteja jaettiin eri sarjoihin muun muassa niiden koon, SAP Cloud -pilviratkaisujen sekä innovatiivisen uuden teknologian, kuten SAP S/4 HANAn, käytön perusteella.

Vuosittain järjestettävä SAP Quality Awards -kilpailu on jakanut tunnustusta menestyksekkäille SAP-järjestelmähankkeille paikallisella ja alueellisella tasolla jo vuodesta 2005 alkaen. Kilpailussa palkitaan yrityksiä, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoimintahyötyjä onnistuneen SAP-implementaation avulla. Se myös jakaa tunnustusta SAP-kumppaneille, jotka ovat tukeneet asiakasyrityksiä niiden järjestelmähankkeissa. HMD Globalin kumppanina toimi Headstart, Keskon Tieto, Raision CGI ja Kemiran GP Strategies.

Menestyäkseen SAP Quality Awards -kilpailussa yritysten on täytettävä mahdollisimman hyvin SAP:n 10 laatuperiaatetta, mukaan lukien it-hankkeen avainmittarit ja tulokset, kuten:

  • Laatu, kustannukset ja implementoinnin nopeus
  • Jatkuva asiakkaan henkilöstön sitouttaminen ja hyvä käyttökokemus
  • Liiketoiminnan moninaisten tavoitteiden saavuttaminen
  • Onnistunut hankkeen miehitys, hallintotapa sekä riskien- ja muutoksenhallinta

“HMD Globalin Greenfield-käyttöönotto hoidettiin menestyksekkäästi erittäin lyhyessä ajassa”, sanoo SAP:n Suomen maajohtaja Taira Tepponen. ”Kustannusten alentaminen oli yksi tärkeistä tavoitteista, kun pilvipohjaista ratkaisua otettiin käyttöön. Lisäksi huomioiden projektin organisaationaalisen laajuuden sen kokonaisaikataulu teki meihin vaikutuksen”, Tepponen jatkaa.

“Kesko voitti Innovation-sarjan hankkeella, jossa toteutettiin Keskon liiketoiminta- ja HR- strategiaa tukeva pilvipohjainen HR-ratkaisu. Projektin onnistuminen varmistettiin läheisellä liiketoiminnan, it-organisaatioiden ja kumppaneiden yhteistyöllä. Lisäksi projektin hallintomalli oli rakennettu erittäin vahvaksi”, kertoo Taira Tepponen.