>

Kolme vinkkiä pk-yrityksen menestykseen digitalisoinnissa

Oxford Economicsin tutkimuksen mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on samankaltaiset digitaaliset haasteet kuin suuremmillakin yrityksillä, vaikka niillä ei ole samoja resursseja.

Niiden on tarkasteltava toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan nopeasti – ja oltava samaan aikaan avoimia uusille liiketoimintamalleille. “Digital Transformation Executive Study” -tutkimuksen toimeksiantajana oli SAP, ja siinä haastateltiin 3 000 johtajaa 17 maasta, mukaan lukien Suomi ja Pohjoismaat. Tutkimus kattaa yli 1 300 yritystä, joiden liikevaihto on alle 500 miljoonaa dollaria sekä joukon vertailuyrityksiä, joiden liikevaihto on enimmillään miljardi dollaria.

Osallistujilta kysyttiin, miten valmistautuneita he ovat digitaaliseen transformaatioon. Pieni kolmen prosentin ryhmä erottuu digitaalisen murroksen johtajina. Tämä ryhmä keskittyy asiakaskokemuksiin, ja sillä on lisäksi rinnakkaiset teknologiainvestoinnit mahdollistava tekninen alusta.

Kolme vinkkiä digitalisoinnissa onnistumiseen

Oxford Economicsin mukaan keskikokoisten yritysten on digitalisoinnissa onnistumiseksi:

  • Luotava vahva tekninen perusta, jonka avulla ne voivat jatkuvasti parantaa tuotantoaan, prosessejaan, tuotteitaan ja palveluitaan.
  • Tehtävä strateginen suunnitelma työntekijöitään varten. Siinä on oltava mukana rekrytointi, jatkokoulutus ja henkilöstön tyytyväisenä pitäminen.
  • Ajateltava it:n ulkopuolella ja annettava yrityksen osallistua innovointityöhön.

Uusi tutkimus osoittaa, että yli puolet pk-yrityksistä katsoo digitaalisen transformaation olevan yksi tärkeimmistä liiketoiminnan tavoitteista. Lisäksi murroksen täytyy olla nopea – yli 80 prosenttia sanoo, että investoinnit digitalisointiin ovat juuri nyt tärkeitä tai kriittisiä yrityksen selviytymiselle.

Merkittävästi useampi suuri yritys uskoo, että digitalisointi on tärkeää ja ratkaisevaa selviytymisen kannalta (74 %) kuin pienempi yritys (55 %). Ero katoaa lähes kokonaan, kun puhutaan yrityksen seuraavasta kahdesta vuodesta.

Strategiset investoinnit

Yritykset hyödyntävät digitalisointia nopeuttaakseen uusien tuotteiden ja palveluiden lanseerausta sekä saadakseen uusia asiakkaita. Keskikokoiset yritykset ovat pääasiassa digitalisoineet myyntiään ja markkinointiaan, mutta digitalisoinnilla on vaikutusta myös strategiaan, suunnitteluun ja tuotantoon.

Tutkimuksen mukaan johtajuutta ja rekrytointia pidetään kriittisinä tekijöinä, mutta kenen pitäisi johtaa keskisuurten yritysten digitalisointia ja onko niillä tähän oikeat rakenteet? Oxford Economics uskoo, että monien yritysten pitää tehdä organisaatiouudistus ja määritellä uudet johtamisen roolit vaatimusten täyttämiseksi.

Keskikokoiset yritykset lisäävät nyt investointejaan pääasiassa matkaviestinnän ja pilvipalvelujen alueella. Ne panostavat myös big dataan ja analytiikkaan (57 %) ja asioiden internetiin eli IoT:hen (52 %). Raportista käy selvästi ilmi, että suuremmat, yli miljardin liikevaihdon yritykset investoivat huomattavasti enemmän (74 prosenttia) big dataan ja analytiikkaan verrattuna 100–250 miljoonan dollarin yrityksiin (43 prosenttia).

Kolme prosenttia yrityksistä erottuu

Kyselytutkimuksessa erottui pieni kolmen prosentin ryhmä. Nämä yritykset ovat johtajia digitaalisen murroksen saralla, sillä ne täyttävät neljä keskeistä vaatimusta:

  • Keskittyminen todelliseen muutokseen

Yritykset välttävät lyhytnäköisiä muutoksia ja työskentelevät mieluummin muutosten parissa, jotka koskettavat koko organisaatiota. Digitalisoinnin avulla on mahdollista löytää uusia liiketoimintamalleja.

  • Niiden toimintojen muuttaminen ensin, jotka koskettavat asiakkaita suoraan

Yritykset näkevät asiakaskokemuksen avaimena onnistuneeseen digitaaliseen transformaatioon. Ne ovat myös onnistuneet liittämään asiakasinvestoinnit sisäisten prosessien, kumppaneiden ja toimittajien kanssa.

  • Investoinnit seuraavan sukupolven teknologiaan bimodaalisen, kaksitoimisen arkkitehtuurin avulla

Kaksitoiminen it erottaa sen, miten käsitellään perustekniikat ja kehittyneemmät ratkaisut, jotka edellyttävät nopeaa kehitystyötä. Siksi yritykset voivat säilyttää perustoiminnot ja samanaikaisesti sijoittaa esimerkiksi pilveen, yrityksen mobiliteettiin, big dataan, analytiikkaan, IoT:hen, koneoppimiseen ja tekoälyyn.

  • Osaamisen priorisointi

Osaamisen tarve digitaalisessa transformaatiossa on erittäin suuri. Yritykset investoivat voimakkaasti rekrytointiin ja koulutukseen. Työkalut on suunniteltu sitouttamaan työntekijöitä ja edistämään työn tekemisen uutta tapaa.

Tutkimus osoittaa myös, että:

  • Teknologia on ratkaiseva

Johto odottaa uutta teknologiaa ja sitä, että muutoksilla on suuri vaikutus heidän organisaationsa kahden seuraavan vuoden aikana. Lähes 75 prosenttia johtajista sanoo, että teknologia on olennaista kasvun, kilpailukyvyn ja asiakaskokemuksen kannalta.

  • Työntekijät ovat keskeisessä roolissa

Tehokas johtaminen nähdään menestyksen avaintekijänä, ja työntekijöillä on oltava uusimmat taidot.

  • Transformaatio johtaa tuloksiin

Keskisuuret yritykset odottavat digitalisoinnin parantavan suorituskykyä useissa eri toiminnoissa.

Koko tutkimus on nähtävillä englanniksi täällä.