SAP perustaa ensimmäisenä eurooppalaisena teknologiayhtiönä tekoälyyn keskittyvän etiikkapaneelin

SAP julkisti tänään tärkeimmät periaatteensa ja ohjeistuksensa tekoälyn (AI) käytön suhteen. Yhtiö kertoi myös perustavansa ulkoisen tekoälyn eettisyyteen keskittyvän paneelin – ensimmäisenä eurooppalaisena yrityksenä.

Neuvoa-antava paneeli koostuu asiantuntijoista akateemisesta maailmasta, politiikasta ja teollisuudesta, ja se huolehtii periaatteiden käytäntöönpanosta sekä kehittää niitä edelleen yhdessä SAP:n tekoälyn ohjauskomitean kanssa. Ohjauskomitea koostuu ryhmästä SAP:n kehitys-, strategia- ja henkilöstöjohtajia.

Uudet periaatteet, ulkoinen paneeli ja sisäinen ohjauskomitea pyrkivät varmistamaan, että tekoälyn ominaisuuksia tuettuna SAP:n Leonardo-koneoppimisratkaisuilla käytetään ylläpitämään rehellisyyttä ja luottamusta kaikissa ratkaisuissa. Vaikka SAP on markkinoiden suurin toimija suuryritysten teknologiatoimittajana, sen ratkaisut ja sovellukset koskettavat miljardien ihmisten elämää päivittäin.

Yhtiö on mukana 77 prosentissa maailman transaktioiden tuottamista tulovirroista, ja se palvelee yli 400 000:ta asiakasta maailmanlaajuisesti.

”SAP pitää datan eettistä käyttöä tärkeimpänä arvona”, sanoo Luka Mucic, SAP:n talousjohtaja ja hallituksen jäsen. ”Haluamme luoda ohjelmistoja, jotka ovat perustana älykkäälle yritykselle ja jotka parantavat aidosti ihmisten elämänlaatua. Periaatteemme muodostavat pohjan sellaisen AI-teknologian luomiselle, joka lisää inhimillistä osaamista”, Mucic jatkaa.

Periaatteet heijastavat yhtiön sitoutumista tiukimpiin eettisiin standardeihin. Ne korostavat ydinarvoja, joita SAP soveltaa tehdäkseen liiketoimintaa puolueettomasti, säilyttääkseen läpinäkyvyyden ja lahjomattomuuden sekä pitääkseen yllä laatua ja turvallisuutta. Periaatteet ja ohjeistukset tukevat SAP:ia yhtiön sitoutuessa datan ja yksityisyyden suojelemiseen. Näin SAP voi olla aktiivinen jäsen yhteisössä, joka tekee työtä ratkaistakseen tekoälyn laajempia yhteiskunnallisia haasteita.

Neuvoa-antavan paneelin viisi ensimmäistä jäsentä on jo vahvistettu:

  • Teologian professori Peter Dabrock, Chair of Systematic Theology (Ethics), University of Erlangen-Nürnberg
  • Professori Henning Kagermann; Chairman, acatech Board of Trustees; acatech Senator
  • Tohtori Susan Liautaud; Lecturer in Public Policy and Law, Stanford & Founder; Managing Director, Susan Liautaud & Associates Limited (SLAL)
  • Professori Helen Nissenbaum, Professor, Cornell Tech Information Science
  • Tohtori Nicholas Wright; Consultant, Intelligent Biology; Affiliated Scholar, Pellegrino Center for Clinical Bioethics Georgetown University Medical Center; Honorary Research Associate, Institute of Cognitive Neuroscience, University College London

Seuraavien kuukausien aikana julkistetaan lisää jäseniä.

“AI tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa myös ennennäkemättömiä ja usein ennalta arvaamattomia eettisiä haasteita yhteiskunnalle ja ihmiskunnalle”, sanoo Susan Liautaud. ”Neuvoa-antava paneeli mahdollistaa sen, että voimme varmistua tekoälyn eettisyydestä niin, että se palvelee ihmiskuntaa ja hyödyttää yhteiskuntaa.”

Eurooppalaisen tekoälystrategian käyttöönotto

Periaatteet ja ohjeistukset edistävät myös tekoälyväittelyä Euroopassa. Euroopan komissio on nimittänyt Markus Nogan, SAP:n koneoppimisyksikön johtajan, korkeatasoiseen AI-asiantuntijaryhmään. Ryhmä luotiin suunnittelemaan eurooppalaista tekoälystrategiaa ja esittämään eettiset ohjeistukset vuoden 2019 alkuun mennessä. Ne liittyvät oikeudenmukaisuuteen, turvallisuuteen, läpinäkyvyyteen, tulevaisuuden työhön ja demokratiaan.