>

Suomen SAP järjestää koodauskoulun 50 espoolaiselle oppilaalle

Suomen SAP haluaa luoda omia ohjelmallisia perinteitä paikallisesti ja johdonmukaisesti niin, että ne hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa ja että koodaus saataisiin laajemmin kouluopetukseen mukaan. Yhtiön mukaan lasten ja nuorten tulisi saada it-kasvatusta jo ennen varsinaista it-koulutusta.

Ohjelmistoyhtiö SAP on järjestänyt tänään, 15.11.2018, koodauskoulun Espoon Kirstin koulun 51 oppilaalle. Koodauskoulu järjestetään yhteistyössä Euroopan suurinta hackathonia järjestävän Junctionin kanssa. Lapsille järjestetään kaksi kahden tunnin kurssia, joilla opetetaan koodauksen perusteita ja pelin rakentamista. SAP järjestää koodauskoulun Suomessa nyt toista kertaa.

Viime vuonna Toppelundin koulun oppilaat Espoossa pitivät tapahtumaa hyödyllisenä ja hyvin ohjattuna, ja se olisi heidän mukaansa voinut kestää pidempäänkin. Koulun opettajien mielestä koodauskoulu oli oppilaita motivoivaa ja kehitti oppilaiden kuuntelu- ja ajattelutaitoja. Heidän mielestään innostuneet ohjaajat opettivat koodaamisen käsitteen ja sähkön kulkemisen erinomaisesti. Useammalta muulta luokalta tuli toiveita saada samanlaista opetusta.

Tänä vuonna on pyritty parantamaan kommunikointia eri osapuolten kesken tapahtuman valmisteluvaiheessa sekä alkuvalmistelujen sujuvuutta.

Koodauskoulu on osa SAP:n globaalin CSR- eli vastuullisuushankkeita. Myös globaalisti SAP:n CSR-toiminta keskittyy paljolti nuoriin ja lapsiin. Tämän päivän verkottuneessa maailmassa it-taidot takaavat pääsyn moderniin yhteiskuntaan. SAP tukee innovatiivisia koulutushankkeita, jotka auttavat nuoria tavoittelemaan uraa tieteen, tietotekniikan sekä yrittäjyyden parissa.

Junction:

Junction on vuosittain Helsingissä järjestettävä kaksipäiväinen koodaustapahtuma eli hackathon, joka tuo yhteen kotimaiset ja ulkomaiset huippukoodarit, startupit, suuryritykset ja median eri puolilta maailmaa. Junction 2017 järjestetään tänä vuonna marraskuussa Espoon Dipolissa. Samalla Junction pyrkii rakentamaan Helsingistä Euroopan teknologia- ja osaajakeskittymän, joka houkuttelee osaajia ja kasvuyrityksiä eri puolilta maailmaa. Tapahtuma on kansainvälisesti siten poikkeuksellinen, että sen järjestää voittoa tavoittelematon ja opiskelijavetoinen yhteisö.
Lisätietoja: hackjunction.com