>

SAP näyttää, miten vastuullisuustyö vaikuttaa liiketoimintatuloksiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Liiketoimintaratkaisujen toimittaja SAP on julkaissut ensimmäistä kertaa integroidun vuosikertomuksen, joka näyttää selvästi, miten kestävän kehityksen ponnistelut vaikuttavat liiketoimintatuloksiin. ”SAP Integrated Report 2018” esittelee ja laskee, miten sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristötekijät ovat kytköksissä toisiinsa ja miten yhtiön vastuullisuustyö luo arvoa asiakkaiden ja kumppaneiden toiminnalle.

SAP mittaa myös ensimmäistä kertaa, miten se vaikuttaa YK:n 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainability Development Goals).

SAP on päättänyt ajatella tavoitteiden määrittelemisen ja vastuullisuuden mittaamisen uudella tavalla. Uudenlainen raportointi tarkoittaa sitä, että yhtiö voi hallita entistä paremman vastuullisuuskehityksen eteen tekemäänsä työtä. Samaan aikaan yrityksestä tulee läpinäkyvämpi sekä työntekijöille että asiakkaille ja kumppaneille – tämä on vaatimus, joka vain kasvaa tulevaisuudessa.

Taloudellisten tulosten lisäksi SAP on raportoinut vuodesta 2012 asti sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vuosiraportissa. Vuodesta 2014 lähtien yritys on kehittänyt yhteyksiä ei-taloudellisten indikaattoreiden ja niiden toiminnalliseen tulokseen vaikuttamisen välillä. Indikaattoreita ovat mm. työhyvinvointi, työntekijöiden sitoutuminen ja hiilidioksidipäästöt. Nyt integroitu vuosiraportti kattaa siis kaikki osa-alueet ja niiden yhteydet: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun yhdessä ja samassa raportissa.

Omat raportit jokaisen maan ympäristövaikutuksista

Yksi SAP:n menestymisen edellytyksiä liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiassa on nykyään työntekijöiden sitoutuminen kestävään kehitykseen. Tämän mahdollistaa se tosiasia, että jokainen maa voi nyt tuottaa omat raporttinsa, jotka näyttävät sen maan ympäristövaikutukset paikallisella tasolla kategorisoituna eri alueille ja liiketoimintoihin. Tämä on usein vaikeaa globaaleissa yhtiöissä.

Sosiaalisen vastuun tärkeä osa on keskittyminen naisiin ja diversiteettiin. ”Women in Management” -ohjelmalla SAP korostaa, että investoinnit naisten asemaan johtavat suurempiin osaamisvarantohin, tasa-arvoon ja diversiteettiin. Mutta lisäksi yrityksen yleinen hyvinvointi, asiakastyytyväisyys, kasvu ja kannattavuus paranevat myös merkittävästi.

SAP on ollut ”Global Partnership for Sustainable Development Data” -organisaation jäsen vuodesta 2015. Se työskentelee sen eteen, että informaatio eri puolilta maailmaa saataisiin kaikkien saataville faktapohjaisten vastuupäätösten aikaansaamiseksi.

Klikkaa tästä lukeaksesi ”SAP Integrated Report 2018”.

Täältä löytyy lisätietoja SAP:n kestävän kehityksen työstä.

Esimerkkejä vastuutyöstä:

  • Sosiaalinen vastuu – SAP tekee aktiivisesti työtä tasa-arvoisen ja kaikki ihmiset hyväksyvän työympäristön ja sitä kautta diversiteetin eteen
  • Esteettömyys – Pyritään huomioimaan kaikessa SAP:lla tehtävässä työssä
  • Autismi – Vuonna 2018 ohjelma johti autististen ihmisten palkkaamiseen SAP:lle 23 eri rooliin 13 maassa ja 28 toimipisteessä
  • Mentorointi – Ohjelma, joka yhdistää SAP:n eri sukupolvia edustavat työntekijät verkostoitumaan, jakamaan tietoa ja oppimaan toisiltaan
  • Liiketoimintaa ilman ennakkoluuloja – SAP kehitti ohjelmiston, joka tekoälyn avulla vähentää ennakkoluuloja rekrytoinnissa ja henkilökohtaisissa kohtaamisissa
  • Diversiteetti ja mukaan ottaminen – ”Focus on Insight” on palkittu koulutusohjelma, joka korostaa tasa-arvoisten työpaikkojen merkitystä
  • Ympäristö – SAP:n tavoite on olla täysin fossiilivapaa vuonna 2025. Vuonna 2018 hiilidioksidipäästöt vähenivät 5 % ja energiankulutus 1 GWh huolimatta siitä, että työntekijöiden ja asiakkaiden määrä lisääntyi merkittävästi
  • Kierrätys – SAP:n suurin haaste kestävässä kehityksessä on tekniset laitteet. Vuoden 2018 aikana kierrätys lisääntyi 9 % käytetyn, mutta edelleen toimivan teknologian myynnin ja muiden materiaalien kierrätyksen ansiosta