>

SAP tasoittaa tietä kannattaville älykkäille yrityksille kokemuksen hallinnalla

SAP opastaa kuluttajia ja yrityksiä siirtymään uudelle aikakaudelle keskinäisessä kommunikoinnissa. Kolme kuukautta Qualtrics-yrityskaupan jälkeen SAP tuo markkinoille 10 uutta ratkaisua, jotka yhdistävät kokemusdatan (experience data, X-data) operatiiviseen dataan (O-data). Näin pystytään mittaamaan ja parantamaan liiketoiminnan neljää ydinkokemusta – asiakas-, työntekijä, tuote- ja brändikokemusta.

Yhdistelmän avulla organisaatiot voivat olla jatkuvasti hereillä asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kokemista hyödyistä, tunteista ja aikomuksista. Nämä uudet ratkaisut – neljä asiakaskokemuksia varten, kolme työntekijäkokemusta varten ja kolme markkinatutkimukseen – sulauttavat X-datan suoraan yrityksen sovelluksiin, kuten CRM, ERP tai HCM.

”Haluamme kaikkien muistavan X:t ja O:t”, sanoo SAP:n pääjohtaja Bill McDermott yhtiön järjestyksessään 30. SAPPHIRE NOW -konferenssissa. ”Kokemuksen hallinta on menestyvien yritysten tulevaisuutta. Työntekijämme auttavat enemmän kuin mielellään asiakkaitamme ajamaan kasvua, innovointia ja optimismia.”

Ryan Smith, Qualtricsin pääjohtaja ja yksi perustaja, sanoi: ”Elämme kokemusyhteiskunnassa, jossa organisaatiot joko pyrkivät tavoitteellisesti huipulle tai tahattomasti pohjalle. Ero yritysten välillä on halu voittaa ja ymmärrys siitä, mitä X-data ja O-data voivat tehdä yhdessä. Ne kertovat, mitä organisaatiossa tapahtuu, miksi se tapahtuu ja miten toimia reaaliaikaisesti saadakseen aikaan käänteentekeviä tuloksia.”

Uudet ratkaisut tarjoavat organisaatioille kokemuksenhallinta-alustan päästä-päähän, mikä hyödyntää X- ja O-dataa. Tämän ansiosta, organisaatiot voivat:

  • Keskittää X-datan asiakkailta, työntekijöiltä tai miltä tahansa sidosryhmältä missä tahansa järkevässä kohdassa yritysjärjestelmässä. Tämä helpottaa organisaatioiden kuuntelemista.
  • Yhdistää X-datan toimintoihin ja prosesseihin ymmärtääkseen, miksi asiat tapahtuvat, huomatakseen piilossa olevia trendejä ja sitten tehdäkseen suosituksia automaattisesti. Ne auttavat korjaamaan sen, mikä ei toimi ja laajentamaan sen, mikä toimii.
  • Toimia, mikä johtaa asiakaspysyvyyteen, ostamiseen ja jakamiseen ystävien kesken; työntekijät, jotka tuottavat enemmän, rakentavat positiivista kulttuuria ja ovat brändilähettiläitä.

SAP on tuonut markkinoille asiakaskokemusta varten Experience Managementin, joka on osa SAP C/4HANAa. Se tuo tehokkaita pilviratkaisuja myyntiin, markkinointiin, kauppaan ja palvelukokemusten hallintaan. Organisaatiot voivat kuunnella, ymmärtää ja toimia näkemyksellisesti asiakasuskollisuutta kasvattaen.

Työntekijäkokemusta varten SAP on tuonut markkinoille kolme kokemuksenhallintaratkaisua, jotka muuttavat olemassa olevat HR-alustat yrityksen laajuisiksi toimintasuunnitelmiksi. Kun ne on rakennettu suoraan olemassa oleviin HR-järjestelmiin, ratkaisut voivat kerätä kokemusdataa työntekijöiltä koko työntekijän työssäoloajan ja mahdollistaa HR-johdon kuuntelun, ymmärtämisen ja toimimisen. Näin saadaan hyviä työntekijöitä yritykseen ja myös pidettyä heidät pidempään.

Tutustu: SAP News Center. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews ja @SAPFinland.

Alkuperäinen tiedote löytyy täältä. SAP:n suomalainen lehdistöhuone: http://www.mynewsdesk.com/fi/sap.

About SAPPHIRE NOW:

Our showcase for groundbreaking innovation and a testament to customer first: May 7–9, 2019, Orlando, Florida, United States.