>

​UNICEF ja SAP kumppanuussopimukseen – koulutusta ja työtä nuorille

SAP ja UNICEF julkistivat maailmanlaajuisen kumppanuussopimuksen, jonka mukaisesti ne tarjoavat vähäosaisille nuorille korkeatasoista koulutusta, eämäntaitoja ja työssä vaadittavaa osaamista. Näin nuorilla on mahdollisuus saada laadukasta työtä ja tulla aktiiviseksi kansalaiseksi.

Kolmen vuoden kumppanuussopimuksesta kerrottiin 74. YK:n Yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä tapahtumassa New Yorkissa. Sopimuksen mukaan yritykset, hallitukset ja kansalaisjärjestöt rakentavat yhdessä kestäviä koulutusmalleja tulevaisuuteen. Kumppanuus keskittyy työntekijöiden tasavertaisuuden edistämiseen niin, että nuorilla on edellytykset menestyä ja toisaalta organisaatioilla saada osaavaa työvoimaa.

Enemmän kuin yksi viidestä nuoresta tänä päivänä ei ole työssä tai koulutuksen piirissä. Monet ovat myös jääneet jälkeen työssä tarvittavien taitojen hankkimisessa. Tämän päivän nopeasti muuttuva yhteiskunta vaatii pitkälle vietyjä taitoja.

”Nuorten polku menestyksekkääseen tulevaisuuteen kulkee laadukkaan koulutuksen kautta. Koulutuksesta he saavat tämän päivän töissä tarvittavat taidot”, sanoo johtaja Henrietta Fore UNICEFista. ”Nuoret ovat maailman luovimpia ja innokkaimpia ajattelijoita. Olemme täydellä sydämellä mukana työskentelemässä SAP:n kanssa saadaksemme nuorten ihmisten energian ja ideat käyttöön. Haluamme myös auttaa heitä myötävaikuttamaan omaan yhteiskuntaansa”, Fore jatkaa.

Kumppanuussopimus auttaa saavuttamaan nuoret eri puolilla Afrikkaa, Aasiaa ja Eurooppaa. Ensin keskitytään Intiaan, Turkkiin ja Vietnamiin. Työ kuuluu osana YK:n Generation Unlimitediin, globaaliin tavoitteeseen, jonka mukaan jokainen nuori on joko töissä tai koulutuksessa vuoteen 2030 mennessä. Tuohon vuoteen mennessä yritysten ja yhteisöjen eri puolilla maailmaa on oltava valmiina integroimaan kestävästi kaksi miljardia työtä hakevaa nuorta ihmistä työelämään.

Generation Unlimited perustettiin vuosi sitten kokoamaan eri toimialojen julkisia ja yksityisiä sijoituksia nuorten koulutukseen ja työllisyyteen.

”Ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudestaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme”, sanoo SAP:n pääjohtaja Bill McDermott. ”Yritysten on otettava merkittäviä askelia kouluttaakseen nykyiset ja tulevat työntekijät, riippumatta heidän iästään tai asuinpaikastaan maailmassa. Yhdessä UNICEFin kanssa SAP aloittaa työn koululuokasta, jossa jokaisen työuran perusta luodaan. Lisäämme yhteistyötä julkisen sektorin kanssa ja keskitymme parhaan mahdollisen opinto-ohjelman rakentamiseen huomisen työntekijöille,” McDermott jatkaa.

 

UNICEF Twitter ja Facebook.

Tutustu SAP:n uutisiin: SAP News Center sekä Pressroom Suomi. SAP Twitterissä: @sapnews ja @SAPFinland