>

Mistä selkeyttä suunnitteluun ja analysointiin?

Miten saada selkeyttä suunnitteluun ja analysointiin? Voiko strateginen analytiikka-alusta SAP Analytics auttaa?

Tässä Finugin ja SAP:n yhteisessä webinaarissa kerron pilvipohjaisesta analytiikkavälineestä SAP Analytics Cloudista. Kerron, miten yrityskäyttäjät voivat suunnitella, innovoida sekä tehdä yhteistyötä ja ennusteita yhdessä ja samassa paikassa. Tämä työkalu auttaa BI-raportoinnissa, suunnittelussa ja ennakoinnissa. Se on iso osa intelligent enterprise -kokonaisuutta

Webinaarissa kerron lisäksi SAP HANA Cloud Services -kokonaisuudesta, joka koostuu SAP Analytics Cloudista, uudesta SAP Data Warehouse Cloudista ja niin ikään uudesta SAP HANA Cloudista. SAP HANA Cloud on täysin pilvipohjainen tarjooma HANAsta ja SAP:n datanhallinnan ja analytiikan kulmakivi.

HANA Cloud taas on oma aihe itsessään ja esittelen sen lyhyesti, sillä se ja SAP Data Warehouse Cloud ovat keskeisiä osia SAPin analytiikkastrategiassa. On hyvä ymmärtää, mitä Data Warehouse Cloud tuo SAP-datan hallinnoinnin kokonaisuuteen. SAP HANA Cloud pyrkii tuomaan on-premise-HANA-tietokannan kyvykkyydet pilvipohjaiselle skaalautuvalle alustalle. Pilvipohjaisena se tuo tiettyjä uusia ominaisuuksia saataville ja se on nyt ja jatkossa olennainen osa SAPin analytiikkastrategiaa. Data Warehouse Cloud on HANA Cloudiin perustuva tietovarastoapplikaatio, joka toimii saumattomasti yhteen pilvipohjaisella raportointi- ja suunnittelutyökalulla, SAP Analytics Cloudilla.

Ajuripohjaisessa suunnittelussa tavoitteena on luoda malli, joka sisältää suoraan lopputulokseen vaikuttavia syöttöarvoja ja muuttujia. Tavoitteena on saada kontekstia ennustamiseen. Kerron klassisesta ajuripohjaisesta suunnittelusta sekä prediktiivisestä ennustamisesta tarkemmin webinaarissa ja annan niistä muutamia käytännön esimerkkejä.

Collaborative Enterprise Planning on konsepti, jossa suunnittelu kulkee tiettyjen prosessien kautta läpi organisaation, jolloin saadaan täysin reaaliaikainen näkyvyys eri yksiköiden prosessien eri vaiheisiin. Käyn session aikana läpi muutamia esimerkkejä näistä vaiheista. Läpinäkyvyyden ja tehokkuuden kannalta on erinomainen asia, että prosessissa saadaan vedettyä yhteen kaikki suunnitelmat HR:stä, talousosastolta, markkinoinnista, toimitusketjun hallinnasta, it:stä, myynnistä jne. Kaikki työntekijät organisaatiossa pystyvät tekemään simulointeja, jotka mahdollistavat skenaarioiden tekemisen tulevaisuuteen varautumista varten.

Webinaarissa konkretisoin asiaa demoilla. Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan!

 

Teemu Jokinen

Senior Presales Specialist, SAP