>

EU linjasi suuntaviivat tekoälylle ja datan käsittelylle

Kuten Taira Tepponen kirjoitti Kauppalehdessä, Euroopan täytyy vauhdittaa tekoälykehitystään säilyäkseen kilpailukykyisenä USA:n ja Kiinan rinnalla, jotka ovat kehityksen kärjessä. Vallitsevassa poikkeustilanteessa kilpailukyvyn säilyttäminen ja teknologinen kehitys ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kaikkien yritysten, myös suomalaisten, on tunnettava vastuunsa kehityksen ajureina. 

EU julkais12.2. strategiansa tekoälylle ja robotiikalle. Siinä käsitellään teknologisia, eettisiä, lainopillisia ja sosioekonomisia tekijöitäjoiden tavoitteena on kiihdyttää tutkimusta ja valjastaa tekoäly kansalaisten ja yhteiskuntien palvelukseen. Tekoälystä on tullut strategisesti tärkeä, ja se vetää taloudellista kehitystä – niin sairauksien hoitamisesskuin maatalouden ympäristövaikutusten minimoimisessa.  

EU:n uuden datastrategian ytimessä on paradigman muutos, jossa meidän ei tule vain kuluttaa tekoälyä, vaan aktiivisesti ohjata sen kehitystä. Aiemmin vajaakäytössä olleesta, yritysten ja julkishallinnon datasta tulee erityisen tärkeää. EU:n linjanveto korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorien ekosysteemien on toimittava yhteisten arvojen mukaisesti. Haasteet ovat tulleet selkeämmin esiin Covid-19pandemian aikana. 

Kilpailukyvyn takaamiseksi on välttämätöntä, että aiempaa useammat yritykset investoivat ja innovoivat tekoälykeskeisesti. EUlainsäädäntö tukee tätä sallimalla datan vapaan liikkumisen jäsenmaiden välillä. Potentiaali innovaatioille ja tehokkuudelle on valtava tuotannossa, jakelussa, logistiikassa ja liikenteessä. Euroopassa innovoinnin vetureita lienevät vakiintuneet teollisuusyritykset.  

Suomessakin pitäisi huomata, että suurin osa tekoälyn polttoaineena toimivasta datasta tulee yritysten nykyisestä liiketoiminnasta. Sen maksimaalinen hyödyntäminen vaatii yritysjohdon valppautta sekä rohkeutta investoida. Yritysten johdolla on nyt vastuu viedä Eurooppaa eteenpäin kilpailussa  meidän on yhdistettävä rivimme teknologisen murroksen edetessä. 

Marika Auramo
Toimitusjohtaja
SAP Pohjoismaat ja Baltia 

 

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Talouselämässä 18. kesäkuuta 2020.