>

Yritykset voivat mitata hiilijalanjälkensä koko arvoketjunsa laajuudelta SAP:n uudella työkalulla

SAP on tuonut markkinoille hiilidioksidin analysointiin ja mittaukseen tarkoitetun ohjelmistoratkaisun nimeltään SAP Product Carbon Footprint Analytics. Se on osa yhtiön kestävän kehityksen hanketta, Climate 21 -ohjelmaa. Sovellus tarjoaa yrityksille konkreettisen tavan päästä alkuun hiilijalanjäljen mittaamisessa ja oman toimintansa ja  tuotteidensa kehittämisessäympäristöystävällisiksi ja kestäviksi.

Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 pyrkien samalla maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, yritysten on oltava mukana aktiivisesti ja vähennettävä hiilijalanjälkeään.

Climate 21 -ohjelma tukee yrityksiä ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa niin, että monivuotisen suunnitelman toteuttamisen aikana kestävyysmittarit sisällytetään SAP:n yritysratkaisuihin. SAP uskoo tämän olevan välttämätöntä yritysten kannattavuuden ja selviytymisen kannalta ja Climate 21 auttaa asiakkaita olemaan ketteriä ja ymmärtämään, analysoimaan ja optimoimaan markkinoille tuomiensa tuotteiden ja toimintansa hiilijalanjäljen. 77 % maailman kaupallisista transaktioista on jollakin tavalla kosketuksissa SAP:n järjestelmiin.

Ensimmäisenä Climate 21 -ohjelman ratkaisuista markkinoille tuodaan SAP Product Carbon Footprint Analytics. Se käyttää dataa SAP S/4HANA -toiminnanohjausjärjestelmästä ja laskee tuotteen hiillijalanjäljen SAP Analytics Cloudin avulla. Näin asiakkaat voivat ymmärtää hiilijalanjälkensä vaikutuksen ja analysoida sekä optimoida kasvihuonekaasupäästönsä eri tuotteidensa ja koko arvoketjunsa osalta mukaan lukien tuotanto, raaka-aineet, energiankäyttö ja kuljetus.

Ilmastosta kilpailukykyä

Hiiliarvosanat auttavat ymmärtämään yksittäisten tuotteiden ympäristövaikutukset. Kokonaiskuvan saamiseen menee aikaa, mutta SAP uskoo, että tästä tulee yrityksille merkittävä kilpailuetu tulevaisuudessa. Yritykset voivat toimia vain, kun ne ymmärtävät toimintansa vaikutukset. Mittaamalla hiilidioksidin vaikutukset ne tietävät, missä toimia tarvitaan.

SAP keskittyy myös toiminnassaan loppuasiakkaaseen, jolla on yhteiskunnassa valtava ostovoima. Suurin osa hiilipäästöistä on lopulta peräisin kotitalouksien kulutuksesta. Kun yritykset ymmärtävät tuotteidensa hiilijalanjäljen ja käyttävät tätä tietoa osana markkinointiaan, tämä auttaa epäsuorasti myös kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta parhaan arvosanan saaneita tuotteita.

”Kuluttajien valinnat vaikuttavat yrityksiin ja niiden toimitusketjuihin. Uskon, että näemme pian maksuhalukkuutta kalliimpien, pienemmän hiilijalanjäljen omaavien tuotteiden hankinnassa, kuten olemme nähneet uusiutuvan energian ja orgaanisen ruoan kohdalla”, sanoo Aki Borgström, SAP Suomen digitaalisista toimitusketjuista vastaava johtaja. ”Hiilipäästöjen hinta vaikuttaa markkinoiden ja liiketoimintastrategioiden muotoutumiseen. Yrityksille vastuullisuudesta ja pienestä hiilijalanjäljestä tulee uusi kilpailuetu”, Borgström jatkaa.

Climate 21 -ratkaisujen tarjonta kasvaa pikkuhiljaa ja joka vuosi tulee saataville uusia ratkaisuja alueilta, kuten energiatehokkuus, metaanipäästöt, energian, muovin, veden ja maankäyttö, integroitu kiertotalous sekä yritysverkot – kunnes SAP voi tarjota koko kestävän kehityksen ratkaisutarjooman vuonna 2023.

Vuoden 2020 alusta saakka SAP on tehnyt yhteisprojekteja asiakkaiden kanssa kartoittaen niiden tarvetta Climate 21 -ohjelmistoihin. Alussa painopiste on toimialoilla, jotka valmistavat, kuljettavat tai myyvät materiaalista tehtyjä tuotteita, esimerkiksi elintarvikkeet, kemikaalit, valmistava teollisuus, teollisuuskoneet ja -komponentit sekä autoala. Myöhemmin Climate 21 -ratkaisut laajentuvat muihin toimialoihin.

SAP:n integroitu vuosikertomus.

Yritys lyhyesti