Miten liikematkailusta saadaan vastuullista?

Matkailuala vastasi ennen pandemiaa noin viidestä prosentista globaaleista hiilipäästöistä ja Esimerkiksi Yhdysvalloissa liikematkailu edusti lähes kolmannesta kaikista matkoista.

Luvut ovat samansuuntaisia Suomen kohdalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2017 suomalaiset tekivät ulkomaille 5,4 miljoonaa lentomatkaa, joista 72 prosenttia oli vapaa-ajanmatkoja ja 28 prosenttia työmatkoja. Kotimaan lentomatkoja suomalaiset tekivät yhteensä 750 000, joista 53 prosenttia oli töihin liittyviä ja 47 prosenttia vapaa-ajan matkoja.

Liikematkailu on positiivinen asia globaalille taloudelle ja tuottaa yli triljoona Yhdysvaltain dollaria taloudellisessa toiminnassa tyypillisen vuoden aikana. Tämä tuo työpaikkoja ja verotuloja paikallisille hallituksille. Kun taloudet elpyvät ja liikematkailu alkaa, meidän on kiinnitettävä huomio ympäristövaikutuksiin. Organisaatioiden on voitava auttaa työntekijöitään matkustamaan aiempaa kestävämmällä tavalla ja toisaalta työntekijöiden on voitava ottaa enemmän vastuuta hiilijalanjälkensä suhteen. Olen luetellut alla muutaman tavan toteuttaa tämä.

Jotkin työntekijät käyttäytyvät ennakoitavasti, kun he tietävät työnantajan maksavan laskun. Kun he suunnittelevat työmatkaa, he eivät välttämättä aina valitse edullisinta lentoa tai hotellia, elleivät yrityksen toimintatavat tai matkanvaraustyökalut siihen erikseen kehota. Kun organisaatiot ottavat käyttöön työkaluja kulunhallintaan ja viranomaismääräysten noudattamista varten, heidän tulisi nivoa myös kestävän kehityksen reunaehdot työntekijäohjeisiinsa. Aina kun mahdollista, heidän tulisi muokata matkustus- ja kulunhallintateknologiansa edistämään kestävämpiä valintoja.

Kun työntekijä kirjautuu sisään yrityksensä matkavarausjärjestelmään, hän voi saada vastuullisuudesta muistuttavan huomautuksen, esimerkiksi ”Ole hyvä ja varaa vastuullisesti”. Kun työntekijä tutkii vaihtoehtojaan, hän voi saada tietoa eri vaihtoehtojen arvioiduista hiilidioksidivaikutuksista. Esimerkiksi suora lento voi tuottaa vähemmän hiilidioksidia kuin monta vaihtoa käsittävä lento. Matkustaja voi saada muistutuksen, että joissakin tapauksissa online-tapaaminen on hyvä vaihtoehto. Matkanvarausteknologiat voi myös ohjelmoida tunnistamaan ympäristölle ystävälliset vuokra-autot, kuten hybridit.

Työnantajat voivat myös hyödyntää teknologiaa seuratakseen, analysoidakseen ja säätääkseen toimintojaan kestävän matkustamisen suhteen. Yksi hyvä tapa on laatia matkustamisen hiilibudjetti. Käyttämällä matkanhallintajärjestelmistä löytyviä analysointityökaluja voi saada tietoa hiilipäästöistä tyypillisen vuosineljänneksen aikana ja käyttää tätä tietoa asettaakseen matalammat tavoitteet. Tiimi voidaan asettaa vastuuseen tavoitteeseen pääsemisessä – aivan samoin kuin se vastaa myynnistä, liikevaihdosta, rekrytoinneista tai muista mitattavista tavoitteista.

Kuinka totta onkaan sanonta ”Et voi hallita sitä, mitä et voi mitata”. SAP Concurin teettämä tutkimus Corporate Travel Sustainability Index 2020 osoitti, että ne matkapäättäjät, jotka pitävät itseään ’poikkeuksellisina’ datan hyödyntäjinä, olivat lähes viisi kertaa taitavampia yritysten vastuullisissa matkakäytännöissä muihin verrattuna.

Myös työntekijöiden on saatava aktiivisempi rooli yritysten kestävän kehityksen liiketoiminnassa. Valitsemalla economy-paikat lentokoneessa, käyttämällä Uberia tai Lyftiä tai julkista liikennettä, vuokraamalla pyöriä tai skoottereita ja kävelemällä enemmän voi vaikuttaa merkittävästi. Teknologia voi auttaa tässä. Esimerkiksi suosittu matkaorganisoija TripIt näyttää hiilipäästöt lennoista ja ehdottaa, miten niitä voi vähentää.

Paperisista matkakuiteista luopuminen metsän säästämiseksi on selviö, mutta kannattaa miettiä, onko matkan varaamisen nopeus itseisarvo vai se, että näkee hieman ylimääräistä vaivaa varaamisessa – tämä kaikki tulevien sukupolvien eduksi. Työnantajien pitäisi muistaa auttaa työkseen matkustavia näissä prosesseissa – ja tehdä niistä helppoja ja vastuullisia.

Nina Ruokonen
SAP Concur, Pohjoismaat, Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Matkaviikossa 10.2.2021.