>

SAP hyödyntää dataa sulauttaakseen kestävän kehityksen osaksi yritysten liiketoimintaa

SAP julkisti uuden palvelupaketin, joka auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja parantamaan vastuullisuuttaan datan avulla. Palvelupaketti auttaa ajattelemaan uudelleen yrityksen liiketoimintaa ja päätöksentekoa, sillä se liittää kestävän kehityksen osaksi yrityksen arvonluomisprosesseja.

Tuore palvelupaketti tarjoaa asiakkaille jäsennellyn ja helposti hyödynnettävän tavan kestävän liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää läpileikkauksen SAP®-tuotteiden ja -palvelujen valikoimasta ja auttaa yhteensovittamaan yrityksen liiketoimintatarpeet ja prosessit. Tämän pohjalta syntyy toteutuskelpoinen suunnitelma kestävän kehityksen juurruttamiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Paketti pitää sisällään analyysi- ja raportointityökaluja, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden yrityksen keskeisisiin mittareihin, kuten resurssien kulutukseen, kestävään tuotekehitykseen ja työntekijöiden turvallisuuteen.

Palvelupaketin avulla yritykset voivat ottaa huomioon liiketoimintaprosessien ympäristönäkökulmat resurssitehokkuuden saavuttamiseksi. Sen avulla pystytään myös ylläpitämään rinnakkaisia kirjanpitoja taloudellisista ja kestävän kehityksen hyödyistä yritysten ympäristövaikutuksien toimintaa mitattaessa. Osana palvelupakettia yritykset voivat hyödyntää SAP:n asiantuntijoita toimintasuunnitelman tekemisessä ja ympäristön kannalta oleellisten toiminnallisuuksien käyttöönotossa. Palvelupaketin vastuullisuusraportoinnin avulla yritys voi tarkastella haluamaansa indikaattoria, kuten hiilidioksidipäästöjä ja käyttää tietoja vertailukohtana ympäristöystävällistä toimintaansa suunnitellessaan.

“Maailma on muutoksessa”, sanoo johtaja Stefan Luckert, Services Sustainability Solutions, SAP. “Haluamme tarjota kokonaisvaltaisia ​​ratkaisuja, jotka tukevat yrityksiä matkalla kohti kestävää liiketoimintaa.”

Kuluttajat siirtyvät kestävämpiin tuotteisiin ja palveluihin ja työntekijät keskittyvät uravalinnoissaan vastuullisiin työnantajiin. Sijoittajat ottavat sijoituspäätöksissään enenevässä määrin huomioon ympäristöriskit sekä sosiaalisen vastuun datan. Tämän seurauksena yrityspäättäjät ympäri maailmaa asettavat kestävän kehityksen strategiseksi prioriteetikseen.

Kestävän kehityksen palvelupaketti on uusin luku SAP:n tarjoamassa tuessa kohti vihreämpää, joustavampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta. Digitalisoimalla kestävään kehitykseen liittyvän työn, SAP auttaa yrityksiä muuttamaan kestävän kehityksen lupaukset toiminnan lähtökohdaksi tulevaisuudessa.

Lisätietoja palvelupaketista.

 

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews.

Tietoja SAP:sta

SAP edustaa tämän päivän kokemustaloutta, jonka osana toimivat älykkäät yritykset. SAP on yritysohjelmistojen markkinajohtaja, joka auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. 77 % transaktioiden liikevaihdosta maailmassa kulkee jossakin vaiheessa SAP-järjestelmän kautta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat – ilman katkoksia. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla 25 toimialan asiakkaat voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja saada aikaan muutoksen. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa omalta osaltaan yritysten toimintaa ja ihmisten elämää. Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.